BASKIDAKİ MAKALELER   ( Cilt 34, Sayı 3 (2018) Selçuk Tıp Dergisi )
Araştırma makalesi
 1 - Androgenetik Alopesi Tedavisinde Otolog PRP Uygulanan Hastalarda Hiperaljezi Gelişimi
    Yıldırım, Ince, Uyanık, Dadacı
 2 - Radyasyona bağlı tükürük bezi hasarının önlenmesinde çinko sülfat ve amifostin etkisi
    Aktan, ertekin, örsal, özmen
 3 - GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN HİSTOPATOLOJİK ve İMMÜNHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
    Fındık, Esen, Oltulu, Kılınç, Çelik
 4 - KERATOKONUS PROGRESYONUNUN ÖNLENMESİNDE KORNEAL KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
    İNAN, çetinkaya, DUMAN, Kutluksaman, Doğan, Yavaş
 5 - KUTANÖZ SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMDA YÜKSEK RİSK FAKTÖRLERİ VE SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ: REKÜRRENS
    Oltulu, İnce, Türk, Uyar, Kılınç
Olgu sunumu
 1 - Akut karının nadir bir nedeni; apendikal nöroma. Olgu sunumu
    Kafadar, Değirmencioğlu
 2 - Gebelikte hızlı seyir gösteren ağız tabanı kanseri olgusu
    Boztepe, Gün, Dogru, Coşkunfırat, Keleş
 3 - MOYA MOYA HASTALIĞI: BİR OLGU İLE GÖZDEN GEÇİRME
    GÜMÜŞ, AKKURT, Odabaş, YILMAZ, ŞİMŞEK
 4 - buruli ülseri: olgu sunumu
    Silva Jr., Ibiapina do Monte, Borges Morais
Selçuk Tıp Dergisi Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir.