ARŞİV - Sayı 1 (1987)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Abdominal Gebelik
 Ergün Onur, Kemalettin Uygur, Ali Küçükbasmacı, Yücel Fındık
PDF
 Adölsan Çağındaki Alışkanlıklar ve Bunların Önlenmesi
 İbrahim Erkul, Sevim Karaaslan, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş, Sadettin Acar, Gülay Reis, Fatih Toksöz, Ruhuşen Kutlu, Abdurrahman Üner
PDF
 Akciğer Hastalıklarında Endoskopinin Değeri
 Solak H., Ersöz A., Yüksek T., Yeniterzi M., Çalışkan Ü., Otelcioğlu H., Ecirli Ş., Ödev K., Özkan F., Telli H.H.
PDF
 Alt Extremite Derin ven Trombozları ve Tedavisi
 Solak H., Ersöz A., Yüksek T., Yeniterzi M., Çalışkan Ü., Ecirli Ş., Çolakoğlu M., Özkan F., Telli H.H.
PDF
 Bir Olgu Nedeniyle Yenidoğan Bebeklerde Dissemine İntravaskiler Koagülasyon
 Sevim Karaaslan, Mehmet Nisanoğlu, Dursun Odabaş
PDF
 Bronş Kanserlerinde Teşhis ve Tedavi Yöntemleri
 Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Hasan Solak, Cevat Özpınar
PDF
 Dev Büllü Amfizem
 Yüksek T., Ersöz A., Solak H., Odabaş D., Yeniterzi M., Akkoç Ö., Telli H.H.
PDF
 Diabetes Melitusta Serum ve İdrar Magnezyum Düzeyleri İleretinopati Arasında İlişki
 Laika Karabulut, Ahmet Kaya
PDF
 Diafragma Yaralanmaları ve Cerrahi Tedavisi
 Solak H., Ersöz A., Yüksek T., Kaynak A., Özpınar C., Ecirli Ş., Ödev K., Otelcioğlu Ş., Telli H. H.
PDF
 Diyarbakır ile İlkokullarında İdrar Yolu İnfeksiyonları
 Sevim Karaaslan, Kadir Ükisten, Eralp Arıkan, Kadir Gül, Yusuf Çelik, Mahmut Mete, Mehtap Turfan, Mine Turhanoğlu
PDF
 Esansiyel Hipertansiyonlularda Magnezyum Metabolizması
 Yıldız Divanlı
PDF
 Farelerde Acetaminophen Zehirlenmesinin Cimetidine ile Tedavisi
 Murat Yurdakök, Melda Çağlar, Kadriye Yurdakök
PDF
 Hipozifer Dwarfizmli Çocuklarda Serum ve Çinko ve Bakır Seviyelerinin İncelenmesi
 İbrahim Erkul, Ruhuşen Kutlu, Gülay Reis
PDF
 Hryntschak Metodunu Modifiye Ederek Yaptığımız 24 Transvezikal Prostatektominin Analizi
 Ünal Sert
PDF
 Kalsiyum Dobesilat, Pentoksifilin ve Nikotinil Alkol Tartaratın Kan Glikoz Ölçüm Sonuçlarına Etkileri
 Ayşe Gül Cenik
PDF
 Konya İli ve Çevresinden Gelen Hastalarda Kopro-Parazitolojik İnceleme Sonuçları
 Naci Kemal Kırca, Nedret Albayrak
PDF
 Köpeklerde İyonik ve Von-İyonik Kontrast Maddelerle Yapılan Renal Anjiyografi Uygulamalarında Proteinüri Oluşumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 Kemal Ödev, Nuri Yavru, Celal İzci, Mehmet Nizamoğlu
PDF
 Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Renal Osteodistrofi
 Mehdi Yeksan, Kemal Ödev, Dursun Odabaş, İbrahim Erkul, A.Nuri Sezer
PDF
 Kronik Hemodiyalizin Lipid Metabolizmasına Etkisi
 Müfid İspanoğlu, Mehdi Yeksan, Şamil Ecirli, İbrahim Erkul, Fikret Güldoğan
PDF
 Lateks Aglütinasyon Testi Vasıtasıyla Bakteriel Menenjitlerin Erken Etiolojik Teşhisi
 İbrahim Erkul, Mehmet Gödeneli, Sevim Karaaslan, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş
PDF
 Lokal Anesteziklerin Komplikasyonları
 Şeref Hüseyin Otelcioğlu, Feyza Ünal, Şükrü Bülent Özer
PDF
 Mesane Taşlarının Urat – I ve Mekanik (Punch) Litotriptör ile Kombine Tedavisi
 Ünal Sert
PDF
 Mol Hidatidiform ve Fetus
 Ergün Onur, Tijen Erçal, A.Vahap Özen
PDF
 Pelvik Kist Hidatik
 Ergün Onur, Tijen Erçal, Kemalettin Uygur
PDF
 Primer İnfertil Kadınlarda Prolaktin Testosteron Kortizol ve Dehidroepiandrosteron Sulfat Hormonlarına Çinkonun Etkisi
 Mehmet Çolakoğlu, A.Vahap Özen, İrfan Karslıoğlu, Tijen Erçal
PDF
 Propranolol ve Nifedipine Tedavilerinin Serum HDL Kolsterol Düzeyine Etkileri
 Yahya Erdoğan
PDF
 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Mikroorganizmalar ve Antibakteriyellere Duyarlılıkları
 A.Zeki Şengil, Hatice Özenci, İnci Tuncer
PDF
 Spinal Kist Hydatikler
 Ertuğ Özkal, Faruk Temel, Mehmet Şenyüz, Kemal Ödev, Osman Acar
PDF
 Spontan Pnömotorakslarda Parietal Plevra Lambosu ile Cerrahi Tedavi
 Solak H., Ersöz A., Yüksek T., Yeniterzi M., Akkoç Ö., Ecirli Ş., Çalışkan Ü., Ödev K., Otelcioğlu Ş., Telli H.H.
PDF
 Tip I Diabetes Mellitusta Serum Çinko Seviyelerinin İncelenmesi
 İbrahim Erkul, Ruhuşen Kutlu, Naci Bor, Gülay Reis
PDF
 Tiroiditler
 Mehdi Yeksan, Nurten Yeksan, Adil Kartal, H.Hüseyin Telli, Müfid İspanoğlu, İbrahim Erkul
PDF
 Trakeobronkiyal Yaralanmalar
 Yüksek T., Ersöz A., Solak H., Yeniterzi M., Özpınar C., Telli H.H.
PDF
 Transuretral Rezeksiyonda Kanama ve Kanama Üzerine Etkili Faktörler
 Mehmet Arslan, Celal Sönmez, Mehmet Kılınç, Recai Gürbüz, Kadir Yılmaz
PDF
 Troid Cerrahisinde Volak Kord Paralizilerinin Önemi
 Erdinç Kanımtürk, M.Yalçın Özkaptan, Ş.Ali Tekalan
PDF
 Üretroskop Optiği ile Vizüel Fistül Revizyonu
 İ.Ünal Sert
PDF
 Yeni Doğan Prematüre Bebeklerde Kromozom Analizi
 S.Sennur Demirel, Nurettin Başaran
PDF