ARŞİV - Sayı 1 (1988)
Başlık/Yazarlar
PDF
 300 Kronik Süpüratif Otitis Medialı Hastada Bakteri İdentifikasyonu ve Antibiotik Duyarlılık Sonuçları
 Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Recai Kadakal
PDF
 Akut Sigmoidorektal İntüssüsepsiyon
 Y.Tatkan, A.Kartal, A.Kaynak, İ.Tunç
PDF
 Bronşial Karsinoid Tümörler
 Osman Yılmaz, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Cevat Özpınar
PDF
 Brusella Endokarditi
 Ahmet Kaya, H.Hüseyin Telli, Laika Karabulut, Süleyman Türk
PDF
 Cerrahi Travmanın Plazma Çinko Seviyesine Etkisi
 Adnan Kaynak, A.Nihat Ökesli, Yüksel Tatkan, Ş. Tekin, Hasan Solak, Tahir Yüksek
PDF
 Çocuklarda Ayrılmış Suprakondiler Humerus Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
 Abdurrahman Kutlu, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu
PDF
 Dev Zenker Divertikülü ve Tedavisi
 Hasan Solak, Ali Ersöz, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Tayfun Göktoğan
PDF
 Harap Akciğer
 Tahir Yüksek, Ali Ersöz, Hasan Solak, Mehmet Yeniterzi, Osman Yılmaz, Cevat Özpınar
PDF
 Hemangiomalar
 T.Yüksek, A.Ersöz, H.Solak, M.Yeniterzi, O.Yılmaz, C.Özpınar
PDF
 İyonik ve Non-İyonik Kontrast Maddelerin İn Vitro Olarak İnsan Eritrositlerinin Morfolojilerine Olan Etkilerinin Faz-Kontrast Mikroskobu ile Değerlendirilmesi
 Refik Soylu, Kemal Ödev, Hasan Cüce, Selçuk Duman, Ahmet Salbacak
PDF
 Kalorik Nistagmus Süresi Standardizasyonu
 N.İlhan, S.İlhan, B.O.Genç
PDF
 Kardio-Pulmoner Kritik Hastaların Ameliyatlarında Pulmoner Kapiller Wedge Basıncının Önemi
 Adnan Kaynak, A.Nihat Ökesli, Adil Kartal, Ş.Tekin, Hasan Solak, Tahir Yüksek
PDF
 Malnütrisyonlu Süt Çocuklarında Tiroid Fonksiyonları
 İbrahim Erkul, Dursun Odabaş, Sadettin Açar, Ümran Çalışkan, Sevim Karaaslan, Sadık Büyükbaş
PDF
 Massif İntestinal Rezeksiyon ve Kısa Barsak Sendromu
 A.Kartal, Y.Tatkan, A.Kaynak, M.Belviranlı, A.Öğüldü
PDF
 Miadında Canlı Doğum Yapan Bir Uteruz Didelfis Vakası
 Ergün Onur, Erdal Kaya, A.Vahap Özen, Kemalettin Uygur, Metin Çapar
PDF
 Mitral Stenoz ve Tedavisi
 Ali Ersöz, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Tayfun Göktoğan, Ahmet Kaya, Şeref Otelcioğlu
PDF
 Pektus Ekskavatum
 Hasan Solak, Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, S.Büyükbaş, Cevat Özpınar, Mehmet Akdoğan
PDF
 Perkütan Nefrostomide Guide Wire in Rolü
 Mehmet Arslan
PDF
 Pulmoner Hamartoma
 Hasan Solak, Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Osman Yılmaz, Özkan Akkoç
PDF
 Pür Perikardial Yerleşimli Bir Multipl Hidatik Kist
 Tahir Yüksek, Hasan Solak, Ali Ersöz, Mehmet Yeniterzi, Tayfun Göktoğan, H.Hüseyin Telli
PDF
 Sağ Ventrikül İnfarktüsü Düşünülen İnferior Miyokard İnfarktüsü Vakalarında Sağ Atrium Arka Duvar Hareketlerinin Tanı Değeri
 H.Hüseyin Telli, Şamil Ecirli, Mehdi Yeksan, Ahmet N.Sezer, Fikrek Güldoğan, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Sigara Dumanının Bronş Mukozası Üzerine Etkileri
 Hasan Solak
PDF
 Tavşanın Medulla Spinalis’inin Servikal Segmentlerindeki Laminasyon Bölgelerinin Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi
 Refik Soylu, Hasan Cüce, Aydan Canbilen
PDF
 Tavşanın Medulla Spinalis’inin Torakal Segmentlerindeki Laminasyon Bölgelerinin Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi
 Refik Soylu, Raziye Sungur, Taner Ziylan, Hasan Cüce, Ahmet Salbacak
PDF
 Toraks Yaralanmaları Tedavisinde Konservatif ve Cerrahi Yaklaşım
 Ali Ersöz, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Tayfun Göktoğan
PDF
 Ürolojide Sertifikasyon Uygulaması
 Recai Gürbüz, Mehmet Arslan, Mehmet Kılınç, Kadir Yılmaz, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu
PDF
 Yenidoğan Hiperbilüribin emisinin İzlenmesinde Bilirübin Bağlama Kapasitesinin Önemi ve Bunu Etkileyen Faktörler
 İbrahim Erkul, Sevim Karaaslan, Dursun Odabaş, Ahmet Kınık, Ümran Çalışkan, Sadık Büyükbaş
PDF
 Yenidoğan Hiperbilüribinemisinde Serbest Bilirübin Düzeyi ve Serbest Bilirübin Düzeyini Etkileyen Faktörler
 İbrahim Erkul, Sevim Karaaslan, Dursun Odabaşı, Ahmet Kınık, Ümran Çalışkan, Sadık Büyükbaş
PDF