ARŞİV - Sayı 1 (1989)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akrosentrik Kromozomlardaki Satellit Asosiasyonunun Tesadüfi Olup Olmadığının Araştırılması
 Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar
PDF
 Akut Miyokard İnfarktüsünde Aritmi Oluşumunda Magnezyum Eksikliğinin Rolü
 Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Mehdi Yeksan
PDF
 Amatör Boksörlerde Nörolojik, Elektroansefalografik ve Vestibüler Araştırma
 Orhan Demir, Nurhan İlhan, Bülent Oğuz Genç, Süleyman İlhan
PDF
 Büyük Çocuklarda Doğuştan Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisi
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis
PDF
 Çeşitli Hastalık Materyallerinde Üreyen Klebsiella Grubu Bakterilerin Tiplendirilmesi
 İnci Tuncer, Ayşe Erboyacı, Bülent Baysal, Hatice Özenci
PDF
 Difenilhidantoinin Periferik Sinirlere Etkisinin Klinik ve Elektromiyografik Araştırılması
 Nurhan İlhan, Ayfer Ülkü
PDF
 Diyabetik Ayak
 Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Mustafa Erken
PDF
 Diyabette Subklinik Vestibüler Disfonksiyon
 Nurhan İlhan, Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Orhan Demir
PDF
 Diyarbakır İli İlkokul Çocuklarının Yaşa Göre Ağırlık ve Boy Ortalama Değerleri ve Bu Değerlerin Ülkemizin Diğer Bölgelerinde Elde Edilen Değerlerle Karşılaştırılması
 Sevim Karaaslan, Kadir Ükisten
PDF
 Diyarbakır İli İlkokul Çocuklarında Geçirilmiş Romatizmal Ateş ve Kalp Sekeli Sıklığı
 Sevim Karaaslan, Kadir Ükisten
PDF
 Faconi Aplastik Anemili ve Faconi Aplastik Anemisi ile Birlikte Seyreden AML Li İki Olgunun Değerlendirilmesi
 Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar
PDF
 Gelişme Geriliği ve Medulloblastoma ile Birlikte Bulunan Trichoepithelioma Olgusu
 İbrahim Çivi, Osman Yılmaz, Alattin Başöz
PDF
 İdiopatik Tinnitusta Tens Uygulaması
 Ziya Cenik
PDF
 İntertrokanterik Kırıkların Cerrahi Tedavisi
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu
PDF
 Kan Serumu Total İyon Konsantrasyonu Tayininde Radyofrekans Yöntemi
 İlhami Demirel, Mustafa Çetin
PDF
 Konya’da Kan Transfüzyonları Konusunda Halkın Bilgi, Tutum ve Davranışları
 Selma Çivi, Zafer Budak
PDF
 Köpek Portal Ven Üzerine Prazosin, Yohimbin ve Hidralazin’in Gevşetici Etkileri
 Laika Karabulut, Ekrem Çiçek, Ahmet Kaya, Ergin Şingirik, Necdet Doğan
PDF
 Kronik Böbrek Yetersizliğinde Serum Gastrin Seviyeleri
 Laika Karabulut, Mehmdi Yeksan, Ahmet Kaya, A.Nuri Sezer, Şamil Ecirli, H.Hasan Telli, Hüseyin Kazancı, Mehmet Polat
PDF
 Metizerjid’in İzole Dana Koroner Arterinde Kasıcı Etkisi
 Ergin Şingirik, Ekrem Çiçek, Mehmet Kılıç, Necdet Doğan, A.Saide Şahin
PDF
 Parotis Bezi Fistülü
 Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley
PDF
 Sağlıklı Çocuklarda İnsülün Reseptör Düzeyleri
 İbrahim Erkul, Dursun Odabaş
PDF
 Sıçan İzole Gastro-Özofagal Sfinkteri Üzerine Verepamil, Nifedipin ve Nitrendipin’in Gevşetici Etkileri
 Ekrem Çiçek, Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Ergin Şingirik, Necdet Doğan
PDF
 Sitogenetik Laboratuvarımıza Başvuran 118 Olgunun Değerlendirilmesi
 Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar, Ferhan Paydak
PDF
 Superior Mezenterik Arter Sendromu
 Yüksel Tatkan, Adil Kartal, A.Erkan Ünal
PDF
 Sünnetli Distal Hipospadias Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 İbrahim Çivi
PDF
 Tavşanlarda Homolog Kan Embolisi Kullanılarak Oluşturulan Bir Serebral İskemi Modeli
 Osman Acar, S.Serpil Kalkan, Erdal Kalkan, Hamiyet Pekel, Ahmet Candan Durak
PDF
 Tinnitus Prevalansı Üzerine Bir Araştırma
 Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Orhan Gül
PDF
 Tip I Diabetes Mellituslu Çocuklarda İnsülin Reseptör Düzeyleri
 İbrahim Erkul, Dursun Odabaş
PDF
 Yenidoğan Kardeş Kromatid Değişiminin Dağılımı
 Sennur Demirel, Aynur Acar, Zeki Sayman, Ferhan Paydak
PDF