ARŞİV - Sayı 2 (1989)
Başlık/Yazarlar
PDF
 (Sulbactam-Ampicillin), (Clavulanic Acid-Amoxycillin) ve Ampicillin’in in Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Mahmut Baykan
PDF
 1.5-4 Yaşları Arası Çocuklarda Doğuştan Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisi
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Mahmut Mutlu
PDF
 400 Vajinal Kültürün Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi
 Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Cemalettin Akyürek
PDF
 Bakteriyel ve Aseptik Menejit Vakalarında Beyin Omirilik Sıvısı Alkalen Fosfataz Enzim Düzeyleri
 Sadık Büyükbaş, Ümran Çalışkan, Mustafa Ünaldı, İbrahim Erkul, Elif Gürel, Abdurrahman Üner
PDF
 Bir Kornea Plana Olgusu
 Hamiyet Pekel, Ömer Kamil Doğan, Hilmi Çakmakçı
PDF
 Böbrek Transplant Alıcılarında ve Hemodializ Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Cytomegalovirus (CMV) Antikorlarının Araştırılması
 Mehmet Bitirgen, Mehdi Yeksan, Doğan Çiftçi, Bülent Baysal, Ilgar Taşdemir, Şamil Ecirli, Yaşar Karaaslan, Mahmut Baykan
PDF
 Brucella Antikorlarının Araştırılmasında Spot, Rose-Bengal ve Wright Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması
 Bülent Baysal, Naci Kemal Kırca, Mahmut Baykan
PDF
 Çekum Volvulusu
 Yüksel Tatkan, Şakir Tavlı, İrfan Tunç, Nahit Ökesli
PDF
 Çocuk Ayaklarında CalCaneal ve Metatarsal Yönde Yük İletimi
 Tuncer Korkmaz, İlhami Demirel
PDF
 Genital Anomaliler
 Cemalettin Akyürek, Sema Soysal, Metin Çapar
PDF
 Holt-Oram Sendromu
 Hamiyet Pekel, Hidayet Durmaz
PDF
 İmmün Sis tem Stres ve Depresyon
 İshak Özkan, İnci Tuncer, K.Naci Kırca, M.Demirhan Aybaş, Duygu Fındık
PDF
 İmpulsif Rotasyonel Test
 Süleyman İlhan, Nurhan İlhan, Orhan Demir, Galip Akhan
PDF
 İzole Sıçan Aortunda Baryum’a Bağlı Kasılma Üzerine Verapamil’in Etkisi
 Ekrem Çiçek, Ergin Şingirik, Necdet Doğan, Z.Erdoğan Özkal
PDF
 Konversif Bozukluk ve Hipoparatroidizm
 Rahim Kucur, Ahmet Kaya, İshak Özkan, Nazmiye Kaya, M.Kemal Aktan
PDF
 Konya Bölgesinde Yaşayan Sağlıklı Kişilerde Akş, Total Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Değerlerinin İncelenmesi
 Aykut Çağlayan, Mustafa Ünaldı, Ahmet Çığlı, Mehmet Gürbilek, Osman Yaşar Öz
PDF
 Konya ve Çevresinde Değişik Dermatozlar İçinde Yüzeyel Mantar Enfeksiyonlarının İnsidansı
 Hüseyin Endoğru, Alaaddin Atalık
PDF
 Konya’da Sosyo-Ekonomik Düzey Farklılığı Gösteren İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığını Etkileyen Faktörler
 Orhan Demireli, Selma Çivi, Necla Mısırlıoğlu
PDF
 Lösemi ve Lenfomalı Hastalarda Cytomegalovirus (CMV) IgM ve IgG Antikorlarının Araştırılması
 Mehmet Bitirgen, İnci Tuncer, Murat Günaydın, Ümran Çalışkan, O.Seyfi Şardaş, A.Zeki Şengil, Doğan Çiftçi, Dursun Odabaş
PDF
 Lösemi ve Lenfomalı Hastalarda Toxoplasma IgM ve IgG Antikorları Seropozitifliği
 Mehmet Bitirgen, İnci Tuncer, Dursun Odabaş, O.Seyfi Şardaş, Murat Günaydın, Doğan Çiftçi, A.Zeki Şengil, Şamil Ecirli
PDF
 Malign Eksternal Otit
 Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley
PDF
 Migren ve Kalorik Uyarım
 Nurhan İlhan, Orhan Demir, Galip Akhan, Süleyman İlhan
PDF
 Multifokal Kolorektal Kanserler
 Adil Kartal, Adnan Kaynak, Osman Yılmaz, Şakir Tavlı, Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Yüksel Arıkan
PDF
 Nadir bir Burun Yabancı Cismi ve Rinolit Kombinasyonu
 Ziya Cenik, Orhan Gül
PDF
 Ototoksik İlaçlar ve Subjektif Tinnitus
 Ziya Cenik, Ayşegül Cenik, Yavuz Uyar, Orhan Gül
PDF
 Ötiroid Guvatırlı Hastalarda Preoperatif Değişik Yöntemlerle Aldosteron Baskılanması
 Adil Kartal, Yüksel Tatkan, Metin Belviranlı, A.Erkan Ünal, Şakir Tekin, İrfan Tunç, Mehmet Akdoğan
PDF
 Skrotal Patolojilerin ve İnmemiş Testislerin Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Ali Gökalp, Yener Gültekin, Oktay Işık, Bülent Özdeşlik
PDF
 Staphylococcus Aureus Suşlarında Penisilinaz Enziminin Araştırılması
 Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Mahmut Baykan
PDF
 Tavşanlarda Hipergliseminin Serebral İnfarkt Volümleri, Serum Laktik Dehidrogenaz ve Kreatin Kinaz Düzeyleri Üzerine Etkisi
 Osman Acar, Sadık Büyükbaş, S.Serpil Kalkan, Erdal Kalkan, Gülden Gedikoğlu
PDF
 Tinea Versicolor’un Ketokonazol ile Tedavisi
 Hüseyin Endoğru, Şükrü Balevi
PDF
 Tiroid Bezinin İğne Biyopsisi
 Şakir Tavlı, Lema Tavlı
PDF
 Toksoplazmozisde Oluşan Antikorların Saptanmasında IHA ve ELISA Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 Bülent Baysal, İnci Tuncer, A.Zeki Şengil
PDF
 Tüberküloz Menenjit ve Bakteriyel Menenjit Olgularında Beyin Omurilik Sıvısı Aspartat Aminotransferaz ve Laktik Dehidrogenaz Enzim Düzeylerinin Takibi
 Sadık Büyükbaş, Mehmet Bitirgen, Ümran Çalışkan, Mehmet Akdoğan, Mustafa Ünaldı, İsmail Öztok
PDF
 Verapamil ve Diltiazem’in Sıçan Aorta ve Gastro-Özofagal Sfinkter Kasılmaları Üzerine Etkileri
 Ekrem Çiçek, Necdet Doğan, K.Esra Nurullahoğlu, Z.Erdoğan Özkal
PDF