ARŞİV - Sayı 3 (1989)
Başlık/Yazarlar
PDF
 1985-1988 Yılları Arasındaki Tüberküloz Şüpheli Balgamların Bakteriyolojik İncelenmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 Bülent Baysal, A.Zeki Şengil, Ahmet Saniç
PDF
 Bakteriyel ve Aseptik Menjit Vakalarında Beyin Omirilik Sıvısı Laktik Dehidrogenaz Enzim Düzeyleri
 Sadık Büyükbaş, Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Elif Gürel, Mehmet Akdoğan, Dursun Odabaş
PDF
 Batında Yerleşen Kist Hidatiklerin Ultrasonografik Özellikleri
 Saim Açıkgözoğu, Kemal Ödev, Oktay Işık
PDF
 Bir Hepatoblastom Vakası
 Osman Yılmaz, Ümran Çalışkan, Adil Kartal, Dursun Odabaş, Özden Vural
PDF
 Diabetiklerde Trombosit Agregasyonları
 Çiğdem Kavun, Neyhan Ergene, Yıldız Divanlı, Z.Erdoğan Özkal, Yusuf Erdoğan, Gülden Gedikoğlu
PDF
 Doğuştan Kalça Çıkığının 0-18 Aylar Arasındaki Konservatif Tedavisi
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis
PDF
 Ganglionöroma
 Salim Güngör, Nural Erdoğan, Ayşegül Öğmegül, Cihad Avunduk
PDF
 Genital Akıntılar
 Cemalettin Akyürek, Bülent Baysal, Sema Soysal, Osman Yılmaz, Hakan Kaya
PDF
 HBsAg Taşıyıcılığı ve Taşıyıcılar Üzerinde Levamizol’un Etkisi
 Kenan Haspolat, Ümran Çalışkan, Haluk Yavuz, Dursun Odabaş
PDF
 Hepatit-B’li Hastalarda Levamizol’un Transaminazlar Üzerine Etkisi
 Kenan Haspolat, Ümran Çalışkan, Haluk Yavuz, Dursun Odabaş
PDF
 Hipernatremik ve Hiponatremik Dehidratasyonda Oral Rehidratasyon
 Kenan Haspolat, Ümran Çalışkan, Haluk Yavuz, Dursun Odabaş
PDF
 İzole Köpek Safen Veninde Hipotermi ile Noradrenalin Fenilefrin ve Serotonin Cevaplarının Araştırılması ve Bunun Ca2+ ile İlişkisi
 Ayşegül Cenik, Ekrem Çiçek, A.Saide Şahin, Necdet Doğan
PDF
 Kliniğimizde Yatarak Tedavi Edilen Yanık Hastalarının ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
 Adil Kartal, Yüksel Tatkan, Osman Yılmaz, A.Erkan Ünal, Rahim Kucur, Ömer Karahan, İrfan Tunç, Yüksel Arıkan, Mustafa Şahin
PDF
 Konya Bölgesinde Yetişkinlerde Sakatlık Sebepleri
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mahmut Mutlu, Necmettin Reis
PDF
 Kordon Kanında Serum Lipidleri Üzerine Bir Araştırma
 Mustafa Ünaldı, Gökhan Timuralp, Ekin Önder, Orhan Değer, Mehmet Gürbilek
PDF
 Mide Karsinomu ile Mide Peptik Ulkusu Arasındaki Patojenik İlişki
 Osman Yılmaz, Adil Kartal, Özden Vural, Lema Tavlı, Dinçer Öğün
PDF
 Monoklonal Antikorların Üretimi ve Kullanımı
 A.Zeki Şengil, Bülent Baysal
PDF
 Nötrofil Lökositlerde Solunum Patlaması ve Nadh Oksidaz
 Mustafa Ünaldı, Osman Yılmaz, Mehmet Gürbilek, Mehmet Aköz, Mustafa Yöntem
PDF
 Ofloxacin, Amoxillin+Clavulonic Asid, Gentamicin ve Tetracycline’in Tuberküloz Basilleri Üzerine İn Vitro Etkileri
 Bülent Baysal, A.Zeki Şengil, Mahmut Baykan, Ahmet Saniç
PDF
 Ototoksisite
 Ayşegül Cenik, Ziya Cenik, Harun Doğmuş
PDF
 Overin Sertoli-Leydig Hücreli Tümörleri
 Salim Güngör, Hüseyin Üstün, Mustafa Tunç, Filiz Avşar, Lema Tavlı
PDF
 Paget Hastalığında Gelişen Kemik Sarkomları
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis
PDF
 Postoperatif Karaciğer Kist Hidatiklerinin Ultrasonografik Özellikleri
 Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Oktay Işık
PDF
 Prostanoidlerin Kan Basıncı Regülasyonundaki Rolü
 Ayşegül Cenik
PDF
 Protein Enerji Malnütrisyonlu Hastalarda Lipidli ve Lipidsiz Total Parenteral Beslenme (TPB) ile Alınan Sonuçlar
 Yüksel Tatkan, Adil Kartal, Adnan Kaynak, Metin Belviranlı, Ömer Karahan, Adem Özdemir, Mustafa Şahin
PDF
 Renal Pelvisin Skuamöz Hücreli Karsinoması
 Lema Tavlı, Ünal Sert, Şakir Tavlı, Alaeddin Vural, Özden Vural
PDF
 Seks Farklılıklarının Gelişmesi
 Sennur Demirel
PDF
 Steroid İlaçlar ve Otorinolarengolojide Kullanımı
 Ziya Cenik, Ayşegül Cenik, Harun Doğmuş
PDF
 Tavşan Merkezi Sinir Sisteminde Lipofussin Pigmentinin Histokimyasal Metodla Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi
 Hasan Cüce
PDF
 Tüberküloz Vakalarında Basillerin Isoniazid, Streptomycın, Ethabutol ve Rıfampicin’e Duyarlılıkları
 Bülent Baysal, A.Zeki Şengil, Ahmet Saniç, İ.Halil Özerol
PDF
 Türkçe Okurken Kelimelerin Neresine Vizüel Fiksasyon Olmaktadır
 Süleyman İlhan, Nurhan İlhan, Orhan Demir, B.Oğuz Genç
PDF
 Vizüel Bilgi Akışı, Sakkad Süresince Supresse mi Oluyor
 Süleyman İlhan, Nurhan İlhan, Orhan Demir
PDF
 Yüksek Riskli Gebeliklerde Doğum ve Perinatal Dönemin Özellikleri
 İsmail Arıcı, Selma Çivi, Mehmet Akman
PDF