ARŞİV - Sayı 4 (1989)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Abortus Olaylarında Mast Hücrelerinin Plasentadaki Durumu
 Lema Tavlı, A.Rıza Karaca, Oktay Erol, Osman Yılmaz
PDF
 Akciğerde deneysel sekonder hidatinoz
 Mehmet Yeniterzi, Adil Kartal, Mustafa Şahin, Yüksel Arıkan, Ramazan Kadak, Osman Yılmaz, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Ömer Karahan
PDF
 Akut apendisit tanısında ultrasonografinin tanı değeri
 Adil Kartal, Kemal Ödev, Bilge Çakır, Mustafa Erken, Saim Açıkgözoğlu
PDF
 Akut Zona Zohter Nevraljisinde Tens ile Diadinamik Akımların Etkilerinin Karşılaştırılması
 Osman Cem Türeli, Hasan Oğuz, Önder Kayhan
PDF
 Anne ve Yenidoğanda Sitomegalovirus Antikorlarının Araştırılması
 İnci Tuncer, Mehmet Bitirgen, A.Zeki Şengil, Zeki Sayman, Murat Günaydın, Mahmut Baykan, Duygu Fındık
PDF
 Antibiyotiklerin Etkisinin Ultrasonla Güçlendirilmesi
 Fuat Yöndemli, Bülent Baysal
PDF
 Bir Endemik Guatr Bölgesinde Guatr-Tiroid Kanseri İlişkisi
 Ö.Karahan, G.Karpuzoğlu, M.Şahin, Y.Tatkan
PDF
 Bir porselen safra kesesi vakası
 Ömer Karahan, Adil Kartal, Yüksel Tatkan, Serdar Yol
PDF
 Bir vaka dolayısıyla nadir görülen alkalescens-dispar (A-D) grubu bakteriler
 İ.Halil Özerol, A.Zeki Şengil, Bülent Baysal
PDF
 Bronşektazi komplikasyonu olarak gelişen multilp serebral apse
 Ayşegül Övmegül, Kemal Tahaoğlu, Sait Gönen
PDF
 Çocuklarda menengokok hastalığı
 Haluk Yavuz, Hasan Koç, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş, Mustafa Böncü, İbrahim Erkul
PDF
 Eğilmiş küntscher çivisinin çıkarılması
 Abdurrahman Kutlu, Recep memik, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu
PDF
 Fetal anomalilerin ultrasonografik özellikleri
 Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Cemalettin Akyürek, Mustafa Erken, Sema Soysal
PDF
 Hepatite Bağlı Aplastik Anemi
 Şamil Ecirli, H.Hüseyin Telli, Mehmet Bitirgen, Mehmet Polat, Andaç Argon
PDF
 İdyopatik konstipasyonun tedavisinde cerrahinin yeri
 Yüksel Tatkan, Ömer Karahan, Adil Kartal, İrfan Tunç, Mustafa Şahin
PDF
 İleosigmoid düğümlenme
 Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Yüksel Arıkan, Adil Kartal
PDF
 İnert Çimento Tozunun Akciğer Fonksiyonlarına Etkisi
 Gülden Gedikoğlu, Neyhan Ergene, Yıldız Divanlı, Z.Erdoğan Özkal, Çiğdem Kavun, A.Kerim Baltacı
PDF
 İnsanlarda Arteria Hepatica Propria’nın İntrahepatik Dağılımı ve Karaciğerin Subsegmentasyonu
 Ahmet Salbacak, Refik Soylu, Taner Ziylan, Muzaffer Şeker, Selçuk Duman, Mustafa Büyükmumcu
PDF
 İntrahepatik kolestaz
 Ö.Karahan, A.Kaynak, A.Kartal, M.Şahin, Ş.Tekin, S.Yol, A.C.Durak
PDF
 İntraserebral hemorajilerde klinik ve tomografik özelliklerin prognoza etkisi
 Ayşegül Öğmegül, Bayram Korkut
PDF
 İnvitrofertilizasyon ve Embriyotransferi
 Refik Soylu, Selçuk Duman, S.Serpil Kalkan, Muzaffer Şeker
PDF
 Jinekolojik pelvik patolojilerde us ve bt nin tanı değeri
 Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Oktay Işık
PDF
 Juvenil larengeal papillomatozis
 Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Harun Doğmuş
PDF
 Kalsiyum İyonunun Fizyolojik Rolü ve Kalsiyum Kanalları
 Ayşegül Cenik, Ayşe S.Şahin
PDF
 Kliniğimizde görülen 4 krukrnberg tümörü olgusu
 C.Akyürek, E.Onur, L.Tavlı, B.Kara
PDF
 Koledok kistlerinde teşhis ve tedavi
 Ömer Karahan, İrfan Tunç, Adnan Kaynak, Yüksel Tatkan, Alaattin Vural
PDF
 Kolesteatomalı 57 kronik otitis media olgusuna ait preoperatif, operatif ve postoperatif bulgular ve sonuçlarının analizi
 Faruk Ildız
PDF
 Konya bölgesinde abo ve rh kan gruplarının sıklığı
 Ümran Çalışkan, Haluk Yavuz, Hasan Koç, Dursun Odabaş
PDF
 Kulak Burun Boğaz Pratiğinde Baş Ağrısı Semptomu
 Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Orhan Gül
PDF
 Künt Karın Travmasında Hangisi Daha Üstündür-Ultrasonografi mi-Periton Lavajı mı
 Adil Kartal, Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Mustafa Şahin, İrfan Tunç, Yüksel Arıkan, Mustafa Erken
PDF
 Lomber diskal hernilerde myelografi ve bilgisayarlı tomografinin tanıdaki değerlerinin cerrahi sonuçları ile karşılaştırılması
 Sırrı Akalın, Nahit Özcan, Serdar Karaköse, Fevzi Karslı, Taner Kaya
PDF
 Maksillo Fasial Fraktürler
 Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley
PDF
 Mesane Tümörleri
 Kadir Yılmaz, Mehmet Kılınç, Atilla Semerciöz, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu, Veli Sututan, Celal Sönmez
PDF
 Mezenter kistinin sebep olduğu bir barsak tıkanması vakası
 Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Engin Günel, Mustafa Şahin
PDF
 Nervus vagus schwannomu
 A.Nahit Ökesli, Adnan Kaynak, Mikdat Bozer, Ali Küpelioğlu, Ömer Karahan
PDF
 Noonan sendromu
 Sevim Karaaslan, İbrahim Erkul, Kenan Şen
PDF
 Obestenin Akciğer Fonksiyonlarına Etkisi
 Gülden Gedikoğlu, Neyhan Ergene, Yıldız Divanlı, Z.Erdoğan Özkal, Çiğdem Kavun, Kerim Baltacı
PDF
 Periferik akciğer lezyonlarının ayırıcı tanısında ultrasonografik bulguların direk akciğer radyogramları ile karşılaştırılması
 Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Kemal Balcı, Mustafa Erken, Ahmet C.Durak, Alaattin Vural
PDF
 Periferik yalancı anevrizmalar
 Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Hasan Solak, Özkan Akkoç, Gökalp Özgen, Şükrü Özer
PDF
 Plevral Tutulma Gösteren Bir Multipl Myeloma Vakası
 Şamil Ecirli, H.Hüseyin Telli, Mehmet Polat, Andaç Argon, Mehmet Gök
PDF
 Pseudomonas Menenjiti
 Ahmet Saniç, Bülent Baysal, İnci Tuncer, Mehmet Bitirgen, Andaç Argon
PDF
 Pnömatozis sistoides intestinalis
 Lema Tavlı, Şakir Tavlı, Nahit Ökeşli, Ömer Karaaslan, Osman Yılmaz, Özden Vural
PDF
 Safra Kesesi ve Safra Yolları Taşlarının Tanısında US ve BT’nin Yeri
 Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Oktay Işık, Rıfat Yalın, Mustafa Erken
PDF
 Sigaranın Fetal Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkileri
 Sevim Karaaslan
PDF
 Sturge-Weber Sendromu'nun Kranial Bilgisayarlı Tomografi Özellikleri
 Bilge Çakır, Kemal Ödev
PDF
 Subtotal sistektomide ileal artifisyel mesane
 Mehmet Arslan, Kadir Yılmaz, Mehmet Kılınç, Celal Sönmez, Ahmet Öztürk, Atilla Semeröz, Halim Bozoklu
PDF
 Tibia cisim kırıkları ve tedavi yaklaşımları
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mahmut Mutlu, Necmettin Reis
PDF
 Tinnutus Etiyolojisi
 Ziya Cenik, Orhan Gül
PDF
 Tiroid Dışı Baş ve Boyun Kitlelerinde Ultrasonografik İncelemelerinin Cerrahi Bulgular ile Karşılaştırılması
 Ziya Cenik, Harun Doğmuş, Kemal Ödev
PDF
 Tiroid Hastalıklarında Ultrasonografi ve Sintigrafinin Tanı Değeri
 A.Galip Könençoğlu, Serdar karaköse, Fevzi Karslı, Taner Kaya, Nahit Özcan
PDF
 Yapay Kemik Çalışmaları
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis
PDF
 Yeni povidone-iodinepvp solüsyonu ve aprotininin karın içi yapışıkları önlemedeki etkileri
 Ömer Karahan, Şakir Tavlı, Mustafa Şahin, Adil Kartal, Yüksel Tatkan
PDF
 Yöremizde tesbit edilen infertilite vakalarının değerlendirilmesi
 Cemalettin Akyürek, Saim Açıkgözoğlu, Ergün Onur, Osman Yılmaz, Sema Soysal
PDF