ARŞİV - Sayı 1 (1990)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Görülen Komplikasyonların Lokalizasyonlarla İlişkisi
 Şamil Ecirli, H.Hüseyin Telli, Mehdi Yeksan, Mehmet Gök, Nuri Ahmet Sezer, Yusuf Erdoğan
PDF
 Akut Stres ve Depresyonda İmmün Cevaplar
 İshak Özkan, İnci Tuncer, K.Naci Kırca, A.Zeki Güney, Duygu Fındık
PDF
 Ayakta Kavus Deformitesi ve Tedavi Yaklaşımları
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmetin Reis
PDF
 Beslenmenin Kanser Üzerine Etkisi
 Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Serdar Yol
PDF
 Bezoalara Bağlı Barsak Tıkanmaları
 A.Erkan Ünal, Ömer Karahan, Adil Kartal, Yüksel Tatkan
PDF
 Bir Mikozis Fungoides Vakası
 Şamil Ecirli, Osman Yılmaz, H. Hüseyin Telli, Özden Vural, Sait Gönen
PDF
 Bir Vaka Dolayısı ile Prune Belly Sendromunda Ürolojik Tedavi
 Ünal Sert, Sevim Karaaslan, Lema Tavlı, Ali Acar, Ahmet Öztürk
PDF
 Bir Vaka Nedeniyle Prıne Belly Sendromu
 Sevim Karaaslan, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır, Saim Açıkgözoğlu, Kenan Şen
PDF
 Femur Boyun Kırıklıklarının Thompson Protezi Uygulaması ile Tedavisi
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu
PDF
 Feto-Maternal Transfüzyon ve Feto-Maternal Transfüzyonu Etkileyen Faktörler
 Ümran Çalışkan, Hasan Koç, Dursun Odabaş, Fatih Toksöz, İbrahim Erkul
PDF
 İnfertil Çiftlerde Antisperm Antikorların Enzime Bağlı Immünosorbent Tekniği (Elisa) ile Saptanması
 Bülent Baysal, İ.Halil Özerol, Mahmut Baykan, Ahmet Saniç
PDF
 İnsanlarda Arteria Hepatica Propria’nın İntrahepatik Dalları Arasında Anastomozlar
 Ahmet Salbacak, Taner Ziylan, Şükrü Özer, Muzaffer Şeker, Mustafa Büyükmumcu
PDF
 İşitme Engellilerde Okuma
 Nurhan İlhan, Orhan Demir, Galip Akhan, Süleyman İlhan
PDF
 Karın İçi Yapışıklık Oluşmasında Değişik Sütür Materyellerinin Etkileri
 Şakir Tavlı, Ömer Karahan, Yüksel tatkan, Lema Tavlı, Mustafa Şahin, İrfan Tunç
PDF
 Konya'da Görülen Çocuk Zehirlenmelerinin Sebepleri
 Haluk Yavuz, Hasan Koç, Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır
PDF
 Kronik Böbrek Yetmezliği Olgularında HDL E Vitamini Düzeyi
 Sadık Büyükbaş, İsmail Öztok, Mehdi Yeksan, Mustafa Ünaldı, Süleyman Türk, Mehmet Gürbilek, Mustafa Yöntem
PDF
 Mediastinal Kitleler
 Mehmet Yeniterzi, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Galip Akhan, Ayşegül Öğmegül
PDF
 Medulloblastomalarda Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Kriterleri
 Bilge Çakır, Ayşegül Öğmegül
PDF
 Meme Karsinomunun Fibrokistik Hastalık ile İlişkisi
 Osman Yılmaz, Adil Kartal, Özden Vural, Ömer Karahan, Mustafa Şahin
PDF
 Multipl Skleroz’da Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Bulguları
 Ayşegül Öğmegül, Galip Akhan, Saim Açıkgözoğlu
PDF
 Obezite ve Egzersiz
 Gülden Gedikoğlu, Neyhan Ergene, Tülin Bilgili
PDF
 Sistemik Dolaşıma Katılan Hepatotrofik Faktörün Karaciğer Atrofisi Üzerindeki Etkisi
 Adil Kartal, Mehmet Yeniterzi, Selçuk Duman, Yüksel Tatkan, Tahir Yüksek, Muzaffer Şeker, Mustafa Şahin, Yüksel Arıkan, Ömer Karahan
PDF
 Tiroid Kistlerinin Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi Özellikleri
 Bilge Çakır, Kemal Ödev, Oktay Esen
PDF