ARŞİV - Sayı 1 (1991)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Alkalaen Reflü Gastrit’in Önlenmesinde Sukralfatın Rolü
 Şakir Tekin, Şakir Tavlı, İrfan Tunç, Yüksel Tatkan, Mikdat Bozer, Lema Tavlı
PDF
 Bir Brunner Bezi Adenomu Vakası
 Şakir Tavlı, Adnan Kaynak, Nahit Ökesli, Bilge Çakır, Salim Güngör, Özden Vural
PDF
 Diffuz Plevral Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Bilgisayarlı Tomografi
 Bilge Çakır, Mecit Süerdem, M.Emin Sakarya
PDF
 Epilepsinin Psikososyal Yönü
 İbrahim Balcıoğlu, Yıldırım B.Doğan
PDF
 Esansiyel Hipertansiyonda Verapamil SR 240 mg ın Etkisi
 Mehdi Yeksan, Şamil Ecirli, Hasan Hüseyin Telli, Süleyman Türk, Doğan Çiftçi, Said Gönen, Mustafa Cirit, Mehmet Polat
PDF
 Etomidate
 Sadık Özmen, Ferhat Kiraz
PDF
 Etomidate Anestezisinde Değişik Premedikasyon Yöntemlerinin Karşışaltırılması
 Sadık Özmen, Selmin Ökesli, Şeref Otelcioğlu, Feyza Ünal
PDF
 Etomidate’ın Elektrokardiografi (EKG) ve Serum Elektrolitleri Üzerine Etkisi
 Sadık Özmen, Şeref Otelcioğlu, Selmin Ökesli, Feyza Ünal, Numan Tamer
PDF
 Kısa Barsak Sendromunda Famotidin ve Omeprazol’ün Etkileri
 İrfan Tunç, Şakir Tavlı, Şakir Tekin, Adnan Kaynak, Özden Tunç, Lema Tavlı, Erşan Aygün
PDF
 Konjenital Lomber Amfizemde Direk Grafi ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Bulguları
 Saim Açıkgözoğlu, Mustafa Erken, Hasan Koç, Salim Güngör, Mehmet Emin Sakarya
PDF
 Maküla ve Optik Sinir Fonksiyonlarının Görsel Uyarıya Kortikal Cevapla Araştırılması
 Kemal Gündüz, Süleyman Okudan, Hamiyet Pekel
PDF
 Nazal Polipli Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bileteral Anterior Burun Tamponunun Kan Gazlarına Etkisi
 Fuat Yöndemli, Recai Kadakal, Mehmet Ergün
PDF
 Normal ve Kanserli Olgularda Lökosit İçi 3’, 5’- Siklik Adenozin Monofosfat (cAMP) Seviyelerinin İncelenmesi
 İdris Akkuş, Ferhat Türkmen, Süleyman Türk, Ebubekir Bakan, Yaşar Nuri Şahin
PDF
 Rh (+) Anneden Doğan Rh (-) Yenidoğanlarda ve Erişkinlerde Rh Duyarlaşmasının Araştırılması
 Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Dursun Odabaş, Hasan Koç, Fatih Toksöz
PDF
 Sarılığın Nadir Sebebi Karaciğer Kist Hidatiğinin Safra Yollarına Perfore Olması
 Kemal Ödev, Bilge Çakır, Saim Açıkgözoğlu, Adil Kartal, Mustafa Erken
PDF
 Sızma Civa İşletmelerinde Çalışanların Sağlık Sorunları ve Buna Yol Açan Nedenler
 Ahmet Kaya, Selma Çivi, Mustafa Mete
PDF
 Skolosidal Maddelerin Karaciğer ve Safra Yolları Üzerine Toksik Etkileri
 Yüksel Tatkan, Şakir Tavlı, Adil Kartal, Yüksel Arıkan, Mustafa Şahin, Osman Yılmaz
PDF
 Swyer James Sendromlu Bir Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 Bilge Çakır, Kemal Ödev, Mecit Süerdem, Kemal Tahaoğlu
PDF
 Tiroidin İnce İğne Aspirasyon Biopsisi
 Şakir Tavlı, İrfan Tunç, Adnan Kaynak, Şükrü Özer, Şakir Tekin, Lema Tavlı
PDF
 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Mycoplasma’ların Rolü
 Murat Günaydın, İnci Tuncer, Bülent Baysal, Ahmet Saniç, H.İbrahim Özerol
PDF