ARŞİV - Sayı 3 (1991)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut Apandisitin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
 Özden Vural, Osman Yılmaz, Salim Güngör, Hilal Koral, Mehmet Çerçi, A.Erkan Ünal
PDF
 Akut Süpüratif Kolanjit ve Tedavisi
 A.Erkan Ünal, Şakir Tavlı, Metin Belviranlı, Nahit Ökesli, Adil Kartal, Şükrü B. Özer
PDF
 Alt Ekstremite Derin Ven Trombozları ve Tedavisi
 Hasan Solak, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Sami Ceran, Güven S.Sunam
PDF
 Atrial Natriuretik Peptidlerin Etki Mekanizması
 Fatma Şahin, Neyhan Ergene
PDF
 Behçet Sendromunda Paterji Testi Pozitiflik Derecesi
 Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru
PDF
 Exploratris Laparotomi
 Şükrü Özer
PDF
 Fertilizasyondan Sonra Erken Dönemde Uterus Mast Hücre Sayısı
 S. Serpil Kalkan, Refik Soylu, Hasan Cüce, Özden Vural
PDF
 Gebe-Postpartum Rat Uterus Rat Uterusunda Mast Hücre Sayısı
 S.Serpil Kalkan, Refik Soylu, Salim Güngör, Hasan Cüce, Mustafa Büyükmumcu
PDF
 Glomusların Kromaffin ve Nonkromaffin Paraganglionlar ile ilişkileri
 S. Serpil Kalkan, Özden Vural, Salim Güngör
PDF
 İnternal Malignansi ve İlişkili Deri Değişiklikleri
 Alaeddin Atalık, Hüseyin Endoğru, Hüseyin Tol, Şükrü Balevi, Ayfer Özkardeş
PDF
 Mast Hücrelerinin İltihap ve Tümörlerle Olan İlişkileri
 Özden Vural, Osman Yılmaz, Lema Tavlı, Salim Güngör, S.Serpil Kalkan, Mehmet Çerçi
PDF
 Piyasadaki Paraların Bakteriyolojik İncelenmesi
 İnci Tuncer, Bülent Baysal, İ.Halil Özerol, Büyük Neşati
PDF
 Piyojenik Karaciğer Abselerinin Tanı ve Tedavisi
 A.Nahit Ökesli, A.Erkan Ünal, B.Şükrü Özer, M.Metin Belviranlı
PDF
 Ramsay Hun Sendromu
 Ziya Cenik, Bedri Özer, Ersin Bulun
PDF
 S.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Bilgisayar Uygulamaları
 Abdurrahman Kutlu, Mustafa Yel, Recep Memik, Gülseren Özdemir
PDF
 Selçuk Üniversitesi Yemekhanelerinde Çalışan Personelin Portörlük Durumunun Araştırılması
 Bülent Baysal, İnci Tuncer, Ahmet Saniç, İ.Halil Özerol, Büyük Neşati
PDF
 Sertoli Leydig Hücreli Tümörler
 Cemalettin Akyürek, Hikmet Karabacak, Metin Çapar, Osman Yılmaz, Salim Güngör
PDF
 Simetidin ve Famotidin’in Nöromüsküler İletime Etkileri ve Gentamisin ile Etkileşmeleri
 Ayşegül Cenik, A.Saide Şahin, Ekrem Çiçek, Mehmet Kılıç, Necdet Doğan
PDF
 Tekrarlayan Düşükler
 Cemalettin Akyürek, Metin Çapar, Hikmet Karabacak, Hakan Kaya, Ali Acar
PDF
 Testisden Tru-Cut İğne Biyopsisi ile Alınan Materyalinin, Işık ve Elektron Mikroskobu Bulgularının Karşılaştırılması
 İ.Ünal Sert, Ali Acar, Cengiz Güven, Lema Tavlı
PDF
 Vena Cava Superior Sendromuna Yol Açan Substernal Guatr
 Adnan Kaynak, Şükrü Özer, Metin Belviranlı, Cevat Özpınar
PDF
 Yenidoğan Ünitesi Prematüre Mortalite İstatistikleri
 Hasan Koç, İbrahim Erkul, Abdurrahman Üner, Erkan Ataş
PDF
 Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Küntscher Çivisi ve Plak Uygulamaları
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mustafa yel, Mahmut Mutlu
PDF