ARŞİV - Sayı 4 (1991)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Arteriosklerotik, Hipertansif ve Diabetik Retinopati
 Süleyman Okudan, Nurhayat Karaköse, Kemal Gündüz, Fehmi Özkan, Nilgün Özbayrak
PDF
 Atrial Natriuretik Peptidlerin Hipertansiyona Etkileri
 Fatma Şahin, Neyhan Ergene
PDF
 Basketbol Yaralanmaları
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Ahmet Gürsel Oğuz, Mahmut Mutlu
PDF
 Bir Konjenital Kornea Plana Olgusu
 Fehmi Özkan, Süleyman Okudan
PDF
 Biyomedikal Mühendisliği Hayati Bilimlerde Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
 Ahmet Arslan, Abdurrahman Kutlu, Faruk Aksoy, Emsal H.Uğur
PDF
 Düzeltme
 Ahmet Arslan, Ferhan Paydak, A.Bülent Turhan, Erol I. Yorulmazoğlu, Andaç Argon, Erdoğan Özkal
PDF
 Epifiz Kırıkları
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, Safa Kapıcıoğlu
PDF
 Erişkin Tibia Cisim Kırıkları ve Tedavi Sonuçları
 Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, Recep Memik, Orhan Büyükbebeci
PDF
 Eurofit Testleri ve Kullanımı
 Hakkı Gökbel, Saadettin Çalışkan
PDF
 İnsan Perifer Kanındaki B, T ve Null Lenfositlerinin Esteraz Sitokimyası ve Yüzey İmmünoglobülinlerinin İmmünoenzimatik Yöntemle Boyanarak Belirlenmesi
 İlhami Çelik, Reşat N. Aştı, Neyhan Ergene
PDF
 İzole Sıçan Gastro-Özofagal Sfinkterinde Esetilkolin’e Bağlı Kasılmalarda Felodipin, Verapamil, Nimodipin ve Nikardipin’in İnhibitör Etkileri
 Arzu Küçükosmanoğlu, Ekrem Çiçek, Necdet Doğan
PDF
 Kemiğin Kist Hidatik Hastalığı
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, Mahmut Mutlu
PDF
 Konya Bölgesinde Sağlıklı Obez Kişilerde İnsülin ve Kortizol Değerleri
 Mustafa Ünaldı, Ahmet Çığlı, Aykut Çağlayan, Mehmet Gürbilek, Mehmet Akdoğan, Mehmet Aköz
PDF
 Kronik Yorgunluk Sendromu
 İbrahim Halil Özerol, Bülent Baysal
PDF
 Malign Hemanjioperisitoma
 Ahmet Kaya, Nuri A. Sezer, Laika Karabulut, Fatih Tuncel
PDF
 Migrende Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri
 Betigül Kayserili, Bülent Oğuz Genç, Nurhan İlhan, Süleyman İlhan
PDF
 Migrenli Hastalarda Görsel Uyarılmış Kortikal Cevaplar
 Bülent Oğuz Genç, Betigül Kayserili, Nurhan İlhan, Süleyman İlhan
PDF
 Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı ile Elde Edilen Görsel Kortikal Cevaplar
 Galip Akhan, Betigül Kayserili, Süleyman İlhan
PDF
 Nöroendokrin Sistem ve İmmun Sistem Arasındaki İlişkiler
 Saadettin Çalışkan, Hakkı Gökbel, Emine Cantekinler
PDF
 Orta Anadolu’daki Asemptomatik Erişkinlerde Koroner Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
 M.Sait Gönen, Hasan Gök, Ali Bayram, V. Gökhan Cin, H.Hüseyin Telli
PDF
 Renal Onkositoma
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Salim Güngör, Ercüment Acarer, Şükrü Çelik, Kadir Ceylan
PDF
 Salmonellozis’li Hastalarda Lam ve Aglütinasyon (Widal) Testlerinin Karşılaştırılması
 Bülent Baysal, Mahmut Baykan, İ.Halil Özerol, İnci Tuncer
PDF
 Selenyum Dağılışı, Metabolizması ve Fizyopatolojisi
 İdris Akkuş, M.Ramazan Şekeroğlu, Abdurrahman Üner, Mehmet Aköz, Emin Kurt
PDF
 Serebrovasküler Hastalıklarda EKG Değişiklikleri
 Nurhan İlhan, Ahmet Kaya
PDF
 Subklavian Venöz Kateterizasyon
 Nahit Ökesli, Selmin Ökesli
PDF
 Vekuronyum’un Kardiyovasküler Sistem Üzerine ve Serum Potasyum Düzeyine Etkileri
 Selmin Ökesli, Şeref Otelcioğlu, Nedim Gökçeler, Sadık Özmen, Feyza Ünal
PDF
 Yetişkinlerde Koroner Arterlerin Çıkış Anomalileri
 Hasan Gök, İsmet Dindar, Nuri Çağlar, Mehmet Özdemir
PDF