ARŞİV - Sayı 1 (1992)
Başlık/Yazarlar
PDF
 2, 4 Dinitrophenol Derivesi ile Zehirlenme
 Selmin Ökesli, Şeref Otelcioğlu, Alper Yosunkaya, Lütfi Yavuz, Sema Tuncer
PDF
 Aile Planlamasında Erkeğin Rolü
 Sait Bodur, Orhan Demireli, Murat Yaycı
PDF
 Ailesel Solaklığın El Tercihi Dağılımına Etkisi
 Sadettin Çalışkan, Hakkı Gökbel, Neyhan Ergene
PDF
 Alüminyum Nörotoksisitesinin Işık Mikroskobu Seviyesinde Değerlendirilmesi
 Selçuk Duman, Hüseyin Uysal, Hakkı Gökbel, Mehmet Yüncü, Refik Soylu, Neyhan Ergene
PDF
 Antitüberküloz İlaçlara Rezistan M. Tuberculosis Suşu ile Experimental Enfekte Farelerde Ofloxacin (DL-8280)’in Antitüberküloz Etkisi
 Bülent Baysal, Ahmet Z. Şengil, Salim Güngör, Mahmut Baykan, Mehmet Çerçi, İ. Halil Özerol
PDF
 Bazı Eurofit Testleri ile 12-14 Yaşlarındaki Erkek Öğrencilerin Fiziksel Uygunluklarının Tayini
 Hakkı Gökbel, Neyhan Ergene, Okşay Oğuz
PDF
 Bölgemizde Yaşayan Sağlıklı Kişilerde Plazma ve Eritrosit İçi Kolinesteraz Düzeyleri
 Osman Yaşar Öz, İdris Akkuş, Sadık Büyükbaş, Hakkı Gökbel, Ahmet Çığlı
PDF
 
 
PDF
 Brenner Tümörü
 Salim Güngör, Özden Vural, Hilal Koral, Dilek Bitik
PDF
 Diabetes Mellitus’ta Karpal Tünel Sendromu Görülme Sıklığı
 Ahmet Kaya, Önder M.Özerbil, Orhan Demir
PDF
 Diabetik Şahısların Lipoprotein Elektroforezi Bulguları ve Gama Bandının Tespiti
 Mehmet Aköz, Mustafa Ünaldı, Ahmet Çığlı, İdris Akkuş, Süleyman Kaleli, Sait Bodur
PDF
 Diabetlilerde Vücut Kitle İndeksi ve Skinfold Ölçümleri
 Hakkı Gökbel, Hüseyin Uysal, Ahmet Kaya
PDF
 İki Vaka Nedeniyle Sifiliz ve Condylomata Lata
 Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, Şükrü Balevi, Alaeddin Atalık, Ayfer Özkardeş, Müfide Bozkürk
PDF
 Kafa Kaidesi ve Kraniyofasiyal Lezyonlarda Anestezi Uygulaması
 Selmin Ökesli, Yavuz Uyar
PDF
 Konya Çevresinde Yaşayan Sağlıklı Şahıslarda ERF ve CRF Değerlerinin Araştırılması
 Osman Yaşar Öz, İdris Akkuş, Ali Bayram, Ahmet Çığlı, Sadık Büyükbaş
PDF
 Konya Çocuk Yuvasında Gelişme Geriliği Olan Çcocuklarda Endokrinolojik Araştırma
 Aziz Polat, İbrahim Erkul, Ahmet Özel, Hasan Koç
PDF
 Konya İli İlkokul Çocuklarında Erkek Dış Ürogenital Sistem Anomalileri
 Sevim Karaaslan, Ünal Sert, İbrahim Erkul, Ali Acar
PDF
 Konya ve Civarında Yaşayan Sağlıklı Kişilerde İnsülin ve Kortizol Düzeyleri
 Ahmet Çığlı, Mustafa Ünaldı, Aykut Çağlayan, İdris Akkuş, Mehmet Gürbilek, Mehmet Aköz
PDF
 Konya ve Civarında Yaşayan Sağlıklı Kişilerde TSH, Total T3, Total T4, Serbest T3 ve Serbest T4 Düzeyleri
 Ahmet Çığlı, Mustafa Ünaldı, Aykut Çağlayan, İdris Akkuş, Osman Yaşar Öz, Mehmet Akdoğan
PDF
 Metatarsofalanjial Eklem Çıkıkları
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, Safa Kapıcıoğlu
PDF
 Mide Karsinomları
 Salim Güngör, Özden Vural, Hilal Koral, Dilek Bitik, Mehmet Çerçi
PDF
 Nadir Yerleşimli Bir Glomus Tümörü
 Salim Güngör, Özden Vural, Hilal Koral
PDF
 Neuroblastoma’da İmmünoterapi
 Aytekin Kaymakçı, Burhan Köseoğlu, Alaaddin Dilsiz
PDF
 Organik Fosforlu İnsektisid Zehirlenmeleri
 Selmin Ökesli, Şeref Otelcioğlu, Feyza Ünal, Alper Yosunkaya
PDF
 Preeklamptik Gebelerde Umblikal Kordun Işık Mikroskopik Seviyedeki Morfolojik Görünümü
 Selçuk Duman, Refik Soylu, Mehmet Yüncü, Hasan Cüce, İlhami Çelik
PDF
 Primer Mide Lenfoması
 Salim Güngör, Özden Vural, Mehmet Çerçi
PDF
 Santral Venöz Kateterizasyonun Trombotik ve Septik Komplikasyonları
 A.Nahit Ökesli, Selmin Ökesli, A.Erkan Ünal, Metin Belviranlı, Serdar Yol
PDF
 Serviks Biyopsilerinde Histopatolojik İnceleme
 Serpil Dizbay Sak, Nural Erdoğan, Arzu Ensari, Salim Güngör, Esra Erden
PDF
 Telenjiektatik Osteosarkoma
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, Mahmut Mutlu
PDF
 Tüberküloz Teşhisinde Yeni Laboratuvar Metodları ve Elisa Testinin Değeri
 Ahmet Saniç, Bülent Baysal, A.Zeki Şengil
PDF
 Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Bazı Faktörler
 Sait Bodur, Faruk Öktem, Selma Çivi, Orhan Demireli
PDF
 Ülser Hastalığı ile Safra Taşları Birlikteliği ve Önemi
 A.Erkan Ünal, A. Nahit Ökesli, M. Metin Belviranlı, Şükrü B. Özer, M. Sait Gönen
PDF
 Üniversite Öğrencilerinde El Tercihi Dağılımı
 Hakkı Gökbel, Sadettin Çalışkan, Neyhan Ergene
PDF