ARŞİV - Sayı 2 (1992)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut SeptiK Artrit Vakalarında Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, M.İ.Safa Kapıcıoğlu, Osman Kurtuluş, Eyüp S.Karakaş
PDF
 Benign Nonparazitler Dalak Kisti ve Parsiyel Splenektomi
 Burhan Köseoğlu, Salim Güngör, Alaaddin Dilsiz, Aytekin Kaymakçı, Mehmet Çerçi
PDF
 Bir Türk Serbest Güreş Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri
 Celal Taşkıran, Hüseyin Uysal, Recep Memik, Hakkı Gökbel
PDF
 Böbrek Pelvisinin Yassı Hücreli Karsinomu
 Salim Güngör, Özden Vural, Mehmet Çerçi
PDF
 Çocuk Hastaların S.Ü.Tıp Fakültesinden Yararlanma Durumuna İlişkin Bir Çalışma
 Faruk Öktem, Sait Bodur, Aziz Polat, İbrahim Erkul
PDF
 Değişik Aylardaki İnsan Fötusunda Timusun Histolojik Yapısının Mikroskobu Seviyesinde İncelenmesi
 Safiye Sayar, Refik Soylu, Salim Güngör
PDF
 Diabetli Hastalarda Serum Fruktozamin Düzeyleri
 Mehmet Aköz, Ahmet Çığlı, İdris Akkuş, Mustafa Ünaldı, Mehmet Akdoğan, Recep Gökçe
PDF
 Dimetil Sulfoksit Metabolik Toksisitesinin Değişik Organ Seviyesinde Değerlendirilmesi
 Selçuk Duman, Salim Güngör, Mehmet Çerçi, Mehmet Yüncü, Safiye Sayar, Refik Soylu
PDF
 Genç Erişkinlerde El Tercihi ile Testosteron Seviyeleri Arasındaki İlişki
 H.Gökbel, S.Çalışkan, Ç.Kavun Dölek
PDF
 Güreşçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Karakteristikleri
 Hüseyin Uysal, Celal Taşkıran, Recep Memik
PDF
 Histopathological Evaluation of 114 Osteosarcoma Cases
 Hüseyin Üstün, Salim Güngör
PDF
 İstanbul Piyasasında Tüketime Sunulan Türk Tipi Beyaz ve Kaşar Peynirlerinde Yersinia Enterocolitica’nın Varlığı
 Emrullah Sağun, Özen Ergun
PDF
 Kadınların Aile Planlaması Konusunda Bilgi Kaynakları ve Gebelikten Korunmama Sebeplerinin Araştırılması
 Selma Çivi, Sait Bodur
PDF
 Kemiğin Kistik Anjiomatozis Hastalığı
 Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, Saim Açıkgözoğlu
PDF
 Kolinesteraz ve Klinik Önemi
 Osman Yaşar Öz, Hakkı Gökbel, Sadık Büyükbaş, Numan Tamer
PDF
 Konya Bölgesinde Annenin Gestasyonal Özellikleriyle Bebek ve Çocuk Ölümleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
 Sait Bodur, Ersin Eröktem, Orhan Demireli
PDF
 Konya Bölgesinde Sağlıklı ve Tip II Diabetes Mellituslu Kişilerde Tiroidle İlgili Serum Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
 Mustafa Ünaldı, Sait Bodur, Ahmet Çığlı, Aykut Çağlayan, Mehmet Aköz, Mehmet Gürbilek
PDF
 Melanokortin Peptidler
 Ali Bilgiç, Neyhan Ergene
PDF
 Nefrektomi Yapılan 150 Hastada Endikasyonlar ve Komplikasyonlar
 Mehmet Kılınç, Kadir Yılmaz, Salim Güngör, Mehmet Arslan, Esat Mehmet Arslan
PDF
 Okkült Testiküler Seminom
 Salim Güngör, Özden Vural, Dilek Bitik, Hilal Koral, Metin Bitik
PDF
 Proksimal Humerus ve Akromion’da Multiple Lokalizasyonlu Malign Hemanjioendotelioma
 Mustafa Başbozkurt, Ethem Gür, Sabri Ateşalp, M.İ.Safa Kapıcıoğlu, Kaan Erler
PDF
 Sıçan Nasal Mast Hücrelerinin Işık Mikroskopik Seviyede Histolojik Metodlarla İncelenmesi
 Aydan Canbilen, Refik Soylu
PDF
 Skleroderma ve Malignite
 Ender Semiz, Fahri Işıtan
PDF
 The Results of Treatment in Talipes Equinovarus
 Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mahmut Mutlu, Ahmet Arslan
PDF
 Üniversite Öğrencilerinde Nonverbal Zeka ile El Tercihi Arasındaki İlişki
 Sadettin Çalışkan, Hakkı Gökbel, Cem Ş.Bediz
PDF
 Vulvada Malign Melanoma
 Salim Güngör, M.Cengiz Çolakoğlu, Hakan Kaya, Mehmet Çerçi
PDF
 Yeni Doğanda Safra Taşı
 Hasan Koç, Alaeddin Dilsiz, Saim Açıkgözoğlu, Aziz Polat
PDF
 Yıkanmış Spermle İntrauterin İnseminasyon ve Gebelik
 Cemalettin Akyürek, Metin Çapar, Salim Güngör, Mahmut Baykan, Hikmet Karabacak
PDF
 Yumuşak Doku Tümörleri
 Salim Güngör, Özden Vural, Hilal Koral, Dilek Bitik
PDF