ARŞİV - Sayı 3 (1992)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Ani İşitme Kayıpları
 Ziya Cenik, Fuat Yöndemli, Yavuz Uyar, Bedri Özer, Kaan Sağlam, Levent Soley
PDF
 Behçet Hastalığında Vasküler Tutulum
 Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Güven Sadi Sunam, Saim Açıkgözoğlu, Hasan Solak
PDF
 Bir Vak’a Nedeniyle Kutanöz Vaskülit
 Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru, Hüseyin Tol, Müfide Bozkürk
PDF
 Boğaz Kültürlerinde A-Grubu Beta Hemolitik Streptokok Üreyen Hastalarda ASO-CRP Düzeylerinin Araştırılması
 Mahmut Baykan, A. Zeki Şengil, İnci Tuncer, Hilal Kart, Ayşen Karabayraktar, Bülent Baysal
PDF
 Distal Femur Epifizi Sekonder Ossifikasyon Merkezinin Sonografik Ölçümü ile Fetal Büyüme Takibi
 Sema Soysal, Kemal Ödev, Mustafa Erken, Ergün Onur
PDF
 Egzersiz Sonrası Oluşan Proteinüri
 Ahmet Yılmaz, Neyhan Ergene, Hüseyin Uysal, A.Kerim Kasım Baltacı, Recep Özmerdivenli
PDF
 Eozinofilik Granuloma
 Hakkı Bölükoğlu, Banu Çiçek Bilkay
PDF
 Fetal Yaş ve Matürasyon Tayininde Distal Femur Epifizi Sekonder Ossifikasyon Merkezinin Sonografik İdentifikasyonu ve Ölçümü
 Sema Soysal, Kemal Ödev, Mustafa Erken, Hikmet Karabacak, Ergün Onur
PDF
 Heparinizasyon
 Cevat Özpınar, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Ufuk Özergin, Hasan Solak
PDF
 Hipertiroidili ve Hipotiroidili Hastalarda Total Kolesterol, Fosfolipid ve Total KolesterolFosfolipid Oranı Değerlerinin İncelenmesi
 Mehmet Akdoğan, Mehmet Aköz, İdris Akkuş, Mehmet Gürbilek, Ahmet Çığlı, Süleyman Kaleli
PDF
 Hipertiroidili ve Hipotiroidililerde İnsülin Düzeyleri
 Mehmet Akdoğan, Mehmet Aköz, Ahmet Çığlı, Süleyman Kaleli
PDF
 İçme Sütünde Chloramphenicol Kalıntılarının Enzim İmmunolojik Test Çubukları Metodu ile Araştırılması
 Özer Ergün, Ali Bilgiç
PDF
 İnsanda Lumbosakral Segmental Uyarılmış Elektrospinogram’ının Dalga Komponentleri Üzerine Fenobarbital’ın Etkisi
 Ş.Fatin Reel, Cumhur Ertekin
PDF
 İnsanlarda Nervus Alveolaris İnferior ve Foramen Mandibulae Üzerine Çalışma
 Ahmet Salbacak, Taner Ziylan, Aydan Canbilen, Ali İhsan Kalkan, Mustafa Büyükmumcu
PDF
 Koroner Kalp Hastalarında Plazma ve Eritrosit İçi Kolinesteraz Aktivitelerinin ve PCHEHDL(CRF), EACHEHDL(VRF) Oranlarının Araştırılması
 Osman Yaşar Öz, İdris Akkuş, Sadık Büyükbaş, Hakkı Gökbel, Ali Bayram, Hasan Gök, Süleyman Türk, Yusuf Erdoğan
PDF
 Lumbal Epidural Analjezinin Travay Süresine Etkisi
 Hikmet Karabacak, Sema Soysal, Sadık Özmen, Ergün Onur
PDF
 Maksillofasyal Fraktürlerin Tesbitinde Tel Ligasyon İle Miniplak Uygulamanın Kırık İyileşmesi Üzerindeki Etkileri
 B. Özer, Z. Cenik, S. Güngör, Y. Uyar, H. Uğur
PDF
 Morfin Sulfat ile Stimüle Edilmiş Sıçan Nazal Mast Hücrelerinin Işık Mikroskobik Seviyede Histokimyasal Metodlarla İncelenmesi
 Aydan Canbilen, Serpil Kalkan, Hasan Cüce
PDF
 Nekrotizan Enterokolit
 Erkan Ataş, N.Cengiz Yaşar, Hasan Koç
PDF
 Obez Kişilerde Akş, Total Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri
 Ahmet Çığlı, Mustafa Ünaldı, Aykut Çağlayan, Osman Yaşar öz, Süleyman Kaleli
PDF
 Otoakustik Emüsyonlar
 Bedri Özer, Yavuz Uyar, Ziya Cenik
PDF
 Otolaringolojide Allerji
 Mustafa Tüz, Ziya Cenik
PDF
 Perkütan Mitral Balon Valvüloplastide Atriumlar Düzeyinde Soldan Sağa Şant Sıklık ve Altı Aylık Takip Sonuçları
 İsmet Dindar, Nuri Çağlar, Oktay Ergene, Ömer Kozan, Mehmet Özdemir
PDF
 Postoperatif Bulantı ve Kusmaların Önlenmesinde Droperidol, Metoclopramide ve Dramamine’in Etkilerinin Karşılaştırılması
 Feyza Ünal, A. Erkan Ünal, Sadık Özmen, Sema Tuncer, Selmin Ökesli
PDF
 Psödomembranöz Enterokolit
 Demet Kaya, Nuri Kiraz, Ahmet Saniç
PDF
 Toplumumuzun Sağlık Hizmetlerinden Beklentileri
 Selma Çivi, Murat Yaycı, Tahir Kemal Şahin
PDF
 Travayda Lumbal Epidural Analjezinin Yenidoğan Üzerine Etkileri
 Hikmet Karabacak, Sadık Özmen, Sema Soysal, Mecit Süerdem, Ergün Onur
PDF
 Yenidoğan Periferal Kan Lenfosit Kültürlerinde Fototerapinin Uyardığı Mikronukleuslar
 Tülin Çora, Sennur Demirel, Aynur Acar, İbrahim Erkul
PDF