ARŞİV - Sayı 1 (1993)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Adenotonsillektomide primer hemorajilerden korunmada lokal bizmut subgallat uygulaması
 Bedri Özer, Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Tolga Şahiner
PDF
 Asemptomatik feokromositoma
 Ahmet Kaya, Serdar Karaköse, Şakir Tavlı, Ali Koşar
PDF
 Derin ven trombozu (DVT) ile pulmoner emboli (PE) arasındaki ilişki ve proflaksi
 Cevat Özpınar, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Güven Sadi Sunam, Taner Ziylan, Ufuk Özergin, Hasan Solak
PDF
 Ekstratemporal orjinli kompleks parsiyel nöbetler
 Betigül Yürüten, Abdurrahman Ciğer
PDF
 Etken ve edilgen fiillerin okunuşunda vizüel fiksasyon
 Zehra Akpınar, Orhan Demir, Betigül Yürüten, Süleyman İlhan
PDF
 Friedreich ataksisi
 Hasan Koç, Orhan Demir, İsrafil Şimşek, M. Mansur Tatlı
PDF
 Frontal Sinüs Kırıkları
 Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Bedri Özer, Uğur Erongun, Hasan Uğur
PDF
 Genitoüriner acillerden priapismus
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan
PDF
 Günde tek doz enalaprilin antihipertansif etkinliğinin 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçüm tekniği ile değerlendirilmesi
 Oktay Ergene, Ömer Kozan, Ali Bayram, İsmet Dindar, Serdar Aksöyek, Oral Pektaş
PDF
 İnoperabil mesane tümörlerinde anal submukozal methotrexate uygulamaları
 Ali Acar, İ.Ünal Sert, Recai Gürbüz, Esat M.Arslan, Şenol Ergüney, Ercüment Y. Acarer
PDF
 Karın ön duvarı hematomları
 Yalçın Kekeç, Erol Aksungur, Mahmut Oğuz, Erol Atilla, Mehmet Altay
PDF
 Kelimelerin cümle içinde ve izole okunuşunda vizüel fiksasyon
 Zehra Akpınar, Betigül Yürüten, Orhan Demir, Süleyman İlhan
PDF
 Kısa barsak sendromunda uyguladığımız yeni ileoçekal valv modelinin etkinliği
 Şakir Tavlı, Şükrü Özer, Mikdat Bozer, Adnan Kaynak, Özden Vural
PDF
 Kist aspirasyonu ve ıophendylate uygulaması
 Recai Gürbüz, Ali Acar, Esat M. Arslan, Şükrü Çelik, Kadir Ceylan
PDF
 Konya ve yöresinde yaşayan asemptomatik kişilerde serum selenyum düzeyleri
 Ali Bayram, Mehmet Erkoç, İdris Akkuş, Aşkın Işımer, Ahmet Soyal, Ahmet Aydın, Alaaddin Avşar
PDF
 Kriptorşidism
 Ali Acar, Ünal Sert, Esat M. Arslan
PDF
 Larenks kanserleri metastatik lenf nodüllerinde ekstrakapsüler yayılım
 Bedri Özer, Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Salim Güngör, Hilal Koral
PDF
 Okuma sırasında binoküler eog
 Süleyman İlhan, Zehra Akpınar, Betigül Yürüten, Orhan Demir
PDF
 Pediatrik Üriner Sistem Taş Vakalarında Retrospektif Bir Çalışma
 Esat M. Arslan, Ali Acar, İ.Ünal Sert, Necip Uluz
PDF
 Portal hipertansiyonda cerrahi tedavi
 Şakir Tavlı, Adnan Kaynak, Makdat Bozer, Özden Vural
PDF
 Posterior Lumbotomi
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Şenol Ergüney, Esat M. Arslan
PDF
 Postsistektomik Diversiyon Yöntemlerinin Birbirine Üstünlükleri
 Recai Gürbüz, Ali Acar, Ercüment Acarer, Şükrü Çelik, Kadir Ceylan, Zafer Yaman
PDF
 Primer Hiperkolesterolemili kişilerde lovastatinin etkileri
 Ali Bayram, Ali Koşar, Alaaddin Avşar, Talat Tavlı, Bayram Korkut
PDF
 Primer hiperparatiroidizm ve cerrahi tedavisi
 Şakir Tavlı, Adnan Kaynak, Ahmet Kaya, Şükrü Özer, Mikdat Bozer, Özden Vural
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesi pataloji anabilim dalında kanser tanısı alan vakaların epidemiyolojik değerlendirilmesi
 Özden Vural, Salim Güngör, Hilal Koral, Dilek Bitik
PDF
 Subkostal ve lumbodorsal kesilerde insizyonal herni
 Recai Gürbüz, Ali Acar, Kadir Ceylan, Esat M.Arslan, Şenol Ergüney, Zafer Yaman
PDF
 Süperfisiyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal Mitoxantrone Uygulaması
 Ali Acar, Recai Gürbüz, İ.Ünal Sert, Esat Arslan, Ercüment Acarer
PDF
 Üretrada yabancı cisim
 Ali Acar, R. Gürbüz, K. Ceylan, E. Arslan, Ş. Çelik
PDF