ARŞİV - Sayı 2 (1993)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut miyokard infarktüslü hastalarda serum selenyum düzeyi
 Ali Bayram, Mehmet Erkoç, Aşkın Işımer, Ahmet Soysal, Ahmet Aydın, Alaaddin Avşar
PDF
 Akut miyokard infarktüsünden sonra uygulanan trombolitik tedavinin klinik ve laboratuar bulgulara etkisinin plasebo ile karşılaştırılması
 Talat Tavlı, Bayram Korkut, Hasan Gök, Alaaddin Avşar
PDF
 Böbrek leiomyosarkomu
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat Arslan, Şükrü Çelik, Salim Güngör
PDF
 Çeşitli solid tümörlü hastalarda anti-hcv pozitifliği
 Zeki Şendil, Mahmut Baykan, Ayşen Karabayraktar, Mehmet Çerçi, Bülent Baysal, Ali Koşar
PDF
 Çocukluk çağı invajinasyonları
 Alaaddin Dilsiz, Aytekin Kaymakçı, Osman Güler, Burhan Köseoğlu, Fatma Çağlayan
PDF
 Deneysel optik sinir lezyonlarında uyarılmış potansiyellerin değişimi
 Osman Acar, Hamiyet Pekel, Erdal Kalkan, Süleyman Okudan
PDF
 Dirsek pozisyonunun unlar sinir iletimine etkisi
 Betigül Yürüten, Kubilay Varlı, Gülay Nurlu, Süleyman İlhan
PDF
 Disfajiye neden olan karotid arter anomalisi
 Ali Bayram, Yılmaz Kabakkaya, Mustafa Bolat, Alaaddin Avşar, Orhan Demir
PDF
 Femur boyu ve distal femur epifiz sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik ölçümlerinin karşılaştırılması
 Sema Soysal, Ali Acar, Kemal Ödev, Ergün Onur
PDF
 Hipertansif hastalarda kısa süreli perindopril tedavisinin kalbin fonksiyonları ve kitlesi üzerine etkileri
 Talat Tavlı, Ahmet Altınbaş, Bayram Korkut, Hasan Gök,
PDF
 İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid lezyonlarının değerlendirilmesindeki yeri
 Coşkun Tecimer, Tülay Tecimer, Hüseyin Üstün, Gökhan Erpek, Salim Güngör, Hilal Koral, Suat Bozkürk
PDF
 İnguinal mersilen mesh hernioplasti sonuçlarımız
 Şakir Tavlı, Adnan Kaynak, Mikdat Bozer, Şükrü Özer, Ünal Sert
PDF
 Kekemelik-cinsiyete bağlı farklılıklar
 Aysen Özkan, Ali C. Arık
PDF
 Kontakt lensler
 Süleyman Okudan, Mehmet Okka, Ahmet Özkağnıcı
PDF
 Kromolin sodyum ile stabilize edilmiş nasal mast hücrelerinin ışık mikroskobik seviyede incelenmesi
 Aydan Canbilen, Ahmet Salbacak, Selçuk Duman
PDF
 Mandibula osteomyeliti
 Fuat Yöndemli, Tolga Şahiner, Ersin Bulun
PDF
 Mastoidite bağlı sekonder gelişen bir orbita absesi olgusu
 Süleyman Okudan, Nazmi Zengin, Kemal Gündüz, Mehmet Okka
PDF
 Mesane duvarını ve prostatı tutmuş patolojilerde anal sistografi
 Ali Acar, İ.Ünal Sert, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Şenol Ergüney
PDF
 Nitrogen mustard (HN2)ın sıçanda lethal doz (LD50-LD100) seviyelerinde fetomaternal toksisite değerlendirilmesi-I
 Osman Özcan, Selçuk Duman, Kemal Irmak, Hüseyin Uysal, Hasan Koç
PDF
 Normal kişilerde, glikoz tolerans bozukluğu olanlarda ve diabetes mellituslularda koroner kalp hastalığı riski
 Ali Bayram, Hüseyin Kazancı, Alaaddin Avşar, Talat Tavlı, Süleyman Türk, İrfan Güner
PDF
 Prematüre bebeklerde fetal malnütrisyonun değerlendirilmesi
 Hasan Koç, Ahmet Özel, M.Mansur Tatlı, İbrahim Erkul
PDF
 Ratlarda eksperimental renal kistik hastalık gelişimi
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Salim Güngör, Ercüment Acarer, Şükrü Çelik
PDF
 Sternal kondrosarkomanın sandwıch teknikli çelik protezle tedavisi
 Cevat Özpınar, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Ufuk Özergin, Hasan Solak
PDF
 Supra ventriküler taşikardilerin tedavisinde adenosinin yeri
 Talat Tavlı, Vedide Tavlı, Hasan Gök
PDF
 Tıkanma sarılığında kolanjiojejunostomi
 Yalçın Kekeç, Hüsnü Sönmez, Emin U.Erkoçak, Haluk Demiryürek, Rıfkı Altınay, Cemalettin Camcı
PDF
 Tiroid ameliyatlarında nervus laryngeus rekurrens ve diğer tiroidektomi komplikasyonları
 Şükrü Özer, Şakir Tavlı, Mikdat Bozer, Adnan Kaynak
PDF
 Üretral polip
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Şükrü Çelik, Esat M.Arslan, Kadir Ceylan
PDF
 Üriner sistem infeksiyon etkeni e.colilerin çeşitli antibakteriyellere duyarlılıkları
 Alaaddin Pahsa, Murat Dayanç, Halil Kurt, Hüseyin Gün
PDF
 Yağlı filum terminale tethered kord sendromu
 Osman Acar, Uğur Erongun, Mustafa Balevi, Orhan Demir
PDF