ARŞİV - Sayı 3 (1993)
Başlık/Yazarlar
PDF
 37 vak’ada izole aort kapak replasmanı sonuçları
 Mehmet Yeniterzi, Sami Ceran, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Ali Bayram, Hasan Gök, Ufuk Özergin, Hasan Solak
PDF
 90 vaka’da Mitral kapak replasmanlarının sonuçları
 Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Sami Ceran, Cevat Özpınar, Hasan Gök, Ali Bayram, Güven Sadi Sunam, Hasan Solak
PDF
 Aort kapak vejetasyonlarının teşhisinde ekokardiografinin yeri
 Hüseyin Telli, Şamil Ecirli, Ahmet Kaya, Sait Gönen, Cevat Özpınar
PDF
 Derin boyun enfeksiyonları
 Ahmet Kaya, Fuat Yöndemli
PDF
 Erkeklerde orta derecede etil alkol alımının eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi üzerine olan etkisi
 Mustafa Yöntem, İdris Akkuş, M. Ramazan Şekeroğlu, Hüseyin Vural, İsmail Öztok, Sadinaz Kalak, Abdurrahim Koçyiğit
PDF
 Familial hiperlidemik bir gebede tekrarlayan akut pankreatite bağlı gelişen missed abortus olgusu
 Hakkı Polat, Ahmet Kaya, Serdar Karaköse, Ali Koşar, A. Nuri Sezer, Salim Güngör
PDF
 Geçmişten günümüze dermatoglifikler
 A. Bülent Turhan, Metin Atasu, Ferhan Paydak
PDF
 Hemodiyaliz için arteria brakialis ve vena brakialis arasında arterio-venöz fistül
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Ercüment Y. Acarer, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik
PDF
 Hırschsprung hastalığında etyopatogenez ve tanı yöntemleri
 Alaaddin Dilsiz, Fatma Çağlayan, Burhan Köseoğlu, Aytekin Kaymakçı, Osman Güler
PDF
 Imperfore anüs persistan kloaka ve ürogenital sinüs çıkışı obstrüksiyonu
 Ali Acar, Esat M. Arslan
PDF
 İntrakranial menengiomalar 60 vakanın analizi
 Yalçın Kocaoğullar, Ertuğ Özkal, Osman Acar, Uğur Erongun
PDF
 İzole dana koroner arterinde 5-ht ye bağlı kasılmalar üzerine kalsiyum kanal blokörlerinin inhibitör etkileri
 Ayşegül Cenik, Hülya Dalgıç, Esra Atalık, Necdet Doğan
PDF
 İzole sıçan uterusunda oksitosin ile oluşturulan ritmik kasılmalar üzerine verapamil ve diltiazemin inhibitör etkileri
 Ekrem Çiçek, U. Esra Atalık, A. Saide Şahin, Ayşegül Cenik
PDF
 Kardiyojenik şok tedavisinde intraaortik balon pompasının yeri
 Hasan Gök, Bayram Korkut, V. Gökhan Cin
PDF
 Koloni stimulan faktörler
 Hilal Kart, A. Zeki Şengil, Bülent Baysal
PDF
 Konjenital Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavi sonuçları
 Mehmet Yeniterzi, Cevat Özpınar, Sami Ceran, Tahir Yüksek, Bülent Oran, Simsen Avvuran, Hasan Solak
PDF
 Koroner arter hastalığı ile treadmill ekzersiz skoru arasındaki ilişki
 Hasan Gök, Bayram Korkut, Alaettin Avşar, Talat Tavlı, V. Gökhan Cin
PDF
 Meme patolojilerinin tanısında ultrasonografinin etkinliği
 Serdar Karaköse, Serdar Tarhan, Kemal Ödev, Bilge Çakır, Emsal Uğur
PDF
 Mixt obsesif kompülsif bozukluk
 Rüstem Aşkın, Rahim Kucur
PDF
 Moklobemidin depresif bozukluklarda yan etkileri
 Nazmiye Kaya, Rahim Kucur, İshak Özkan, Ali S. Çilli, M. Kemal Aktan
PDF
 Multipl kapak replasmanlarının sonuçları
 Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Sami Ceran, Hasan Gök, Ali Bayram, Kadir Durgut, Hasan Solak
PDF
 Osteoporotik kalça kırıklarında tedavi prensiplerimiz
 Sabri Ateşalp, Mustafa Başbozkurt, Safa Kapıcıoğlu, Levent Arıcan, Nuri Gültekin
PDF
 Preeklamsi-eklampside tiroid fonksiyonları ve doğum ağırlığı ile ilişkisi
 Hakan Kaya, Sema Soysal, Tijen Erçal, Özlem Nisanoğlu, Ahmet Kaya, Ergun Onur
PDF
 Renal arter stenozlarının tedavisinde intravasküler stent
 Serdar Karaköse, Ünal Sert, Turhan Cumhur, Kemal Ödev
PDF
 Respiratuar distres sendromu
 Engin Günel, A. Hamdi Gündoğan
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi kliniğinde yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinin sonuçları
 M. Metin Belviranlı, Ömer Karahan, Şükrü Özer, Faruk Aksoy, Cemil Er
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesinde gerçekleştirilen açık kalp cerrahisi’nin değerlendirilmesi
 Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Sami Ceran, Ali Bayram, Hasan Gök, Ufuk Tütün, Hasan Solak, Ali Ersöz
PDF
 Sigara içen kişilerde serum karsinoembriyonik antijen düzeylerinin değerlendirilmesi
 Duygu Fındık, Ayşen Karabayraktar
PDF
 Sigara kullanımı ile akciğer kanseri ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) arasındaki ilişki
 Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Sezai Dikici
PDF
 Stres inkontinans tedavisinde faradik stimülasyon
 H. Yöndemli, A. Acar, İ. Ü. Sert, M. E. Arslan, N. Güzeloğlu, S. Soysal
PDF
 Ürogenital ve rektovaginal fistüllerin teşhis ve tedavisi
 Ali Acar, Sema Soysal, Esat M. Arslan, Ünal Sert, Ergun Onur
PDF
 Yenidoğan Mortalite istatistikleri
 Erkan Ataş, Emin Özkaya, Hasan Koç, İbrahim Erkul
PDF