ARŞİV - Sayı 4 (1993)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Açık kalp ameliyatlarında kalp debisi hesaplanmasında thermodilüsyon metodu ile fick metodunun karşılaştırılması
 Cevat Özpınar, Ufuk Özergin, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Aort darlığı angina pektoris ve koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiler
 Yahya Erdoğan, Ali Şaşmaz, Emine Kütük, Siber Göksel
PDF
 Behçet hastalığında Temporo-Mandibuler, Sakro-iliak ve Entesopatik Tutulum
 İsrafil Şimşek, Saim Açıkgözoğlu, Hüseyin Tol, Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru, Serdar Tarhan
PDF
 Bir malign feokromositoma olgusu
 Ayşe Sertçelik, Arzu Ensari, Serpil Dizbay Sak, Nurettin Sertçelik
PDF
 Böbrek yetmezliğinde intermittan periton diyaliz uygulaması
 Recai Gürbüz, Ali Acar, Esat M. Arslan
PDF
 Dermatoglifik şekillenmeler
 A. Bülent Turhan, Metin Atasu, Ferhan Paydak
PDF
 Distimi ve cinsiyet
 Ali C. Arık, Mehmet Çopur, Ahmet R. Şahin
PDF
 Enürezis Noktürnada ürodinaminin önemi
 Giray Karalezli, Talat Yurdakul, Esat M. Arslan, Ünal Sert
PDF
 Flow sitometri
 Şenol Ergüney, Ali Acar, Esat M. Arslan, Şükrü Çelik, Ercüment Acarer
PDF
 Gazyağı Pnömonileri
 Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik
PDF
 Gebe bir kadında tekrarlayan tipte kolestatik sarılık ile birlikte kolelitiyazis olgusu
 Hakkı Polat, Ali Koşar, Süleyman Türk, Mehdi Yeksan, Enver Akbaş
PDF
 Gebelik yaşına bağlı fötal intestinal sistem gelişiminin ultrasonografik incelenmesi
 Serdar Karaköse, Sema Soysal, Serdar Tarhan, Aydın Karabacakoğlu, Kemal Ödev, Ergün Onur
PDF
 Herpes zoster ve malignansı
 Hüseyin Endoğru, Hüseyin Tol, Süleyman Dönmez
PDF
 İki olgu dolayısıyla Behçet hastalığında familyal tutulum
 Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, İnci Mevlitoğlu
PDF
 İnfant ve çocuklarda normal dalak boyutlarının ultrasonografi ile incelenmesi
 Serdar Karaköse, Ahmet Kaya, Serdar Tarhan, Aydın Karabacakoğlu, Bilge Çakır, Kemal Ödev
PDF
 Konjenital ptozis cerrahi yöntemler ve sonuçlarımız
 Nazmi Zengin, Emin Kurt, Süleyman Okudan, Kemal Gündüz
PDF
 Meme kanserinde histolojik grade ve elastozis ilişkisi
 Hilal Koral, Lema Tavlı, Özden Vural, Şakir Tavlı, Salim Güngör, Dilek Bitik
PDF
 Memenin taşlı yüzük hücreli karsinoması
 Ayşe Sertçelik, Serpil Dizbay Sak, Salim Güngör
PDF
 Mesane taşlarına ekstrakorporeal litotripsi uygulaması
 Ali Acar, Talat Yurdakul, Esat M. Arslan, Giray Karalezli, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik
PDF
 Multiloküler renal kist nadir görülen bir vaka bildirimi
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Özden Vural, Esat Arslan, Şenol Ergüney, Kadir Ceylan
PDF
 Penis Fraktürü
 Ali Acar, Esat Arslan, Zafer Yaman, Şükrü Çelik, Şenol Ergüney, Mehmet Özeroğlu
PDF
 Plevra sıvısı ferritin düzeyinin tanısal değeri
 Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik, Bünyamin Kaptanoğlu, Kürşat Uzun
PDF
 Plevra sıvısı sIL-2R düzeyinin plörezilerin ayırıcı tanısındaki yeri
 Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik
PDF
 Postbuller Stenozan Ülserlerin Cerrahi Tedavisinde Bir Teknik Kombinasyon
 Metin Belviranlı, Adil Kartal, Faruk Aksoy, Mehmet Ak
PDF
 Rekürran aftöz stomatitde serum demiri ve total demir bağlama kapasite düzeyleri
 Ayfer Özkardeş, Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru
PDF
 Sigaraya pasif maruziyet ile akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) arasındaki ilişki
 Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Murat Yaycı
PDF
 Tüberküloz plörezilerde spesifik IgG nin tanı değeri
 Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik, Ali Özkurt
PDF
 Venöz yaralanmalar ve cerrahi tedavisi
 Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Ufuk Özergin, İlhami Solak, Metin Belviranlı, Hasan Solak
PDF