ARŞİV - Sayı 1 (1994)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Anorektal malign melanom
 Özden Vural, Salim Güngör, Dilek Bitik
PDF
 Empotansı olan aorta-iliak oklüzyon veya stenozlu hastalarda PTA veya intravasküler stentin tedavideki yeri
 Serdar Karaköse, Tülay Ölçer, Turhan Cumhur, Ünal Sert
PDF
 Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu
 Yıldız Divanlı, L. Nur Şan, Şerife Ataş
PDF
 Eritema nodozumda etyolojik araştırma
 Müfide B. Bozkürk, Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, Şükrü Balevi
PDF
 Fetal kardiyak aritmilerin tedavisinde renkli doppler ekokardiografinin önemi
 Bülent Oran, Vedide Tavlı, Adnan Akçoral
PDF
 Fiberoptik bronkoskopinin solunum fonksiyon testlerine etkisi
 Faruk Özer, Gülden Paşaoğlu, Mehmet Gök, Oktay İmecik
PDF
 Gebelikte endometrial kist
 Özden Vural, Sema Soysal, Hilal Koral, Özlem Nisanoğlu, Jule Esen, Ergun Onur
PDF
 Hekimin özellikleri, görev ve sorumlulukları
 Orhan Demireli
PDF
 İnterlökinler
 Gülüzar Akyol, A.Zeki Şengil, Bülent Baysal
PDF
 Kalp hastalıklı prematüre bebeğe radyolojik yaklaşım
 Bülent Oran, İsmail Oran
PDF
 Karaciğer lezyonlarınıntanısında anjiografinin etkinliği
 Serdar Karaköse, Turhan Cumhur, Tülay Ölçer, Ahmet Maviş, Ensar Özdemir, Bedreddin Selçuk
PDF
 Kardiopulmoner by-pass ve triiodothyronine (T3)
 Cevat Özpınar, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Kadir Turgut, Hasan Solak
PDF
 Ketokonazolun hirsutism üzerine etkileri
 Ali Acar, Sema Soysal, Özlem Nisanoğlu, Jule Esen, Ergun Onur
PDF
 Kliniğimizde ultrasonografi rehberliğinde uygulanan perkütan nefrostomiler
 Talat Yurdakul, Giray Karalezli, Şenol Ergüney, Ali Acar, Saim Açıkgözoğlu, Ünal Sert
PDF
 Normotansif tip II diabetik hastalarda silazaprilin mikroalbuminüri üzerine etkisi
 Mustafa Akgüzel, Ahmet Kaya, Vedat Akpınar, Elif Menekşe
PDF
 Orbitaya üstten yaklaşım (anatomik çalışma)
 Nazmi Zengin, Enis Cezayirli, Mehmet Ersoy, Kaplan Arıncı
PDF
 Peyronie hastalığı
 Ali Acar, Şenol Ergüney, Esat M. Arslan, Kadir Ceylan, Mehmet Özeroğlu, Zafer Yaman
PDF
 Plevra ponksiyonunun solunum fonksiyon testlerine etkisi
 Faruk Özer, Gülden Paşaoğlu, Mehmet Gök, Oktay İmecik
PDF
 Renal tutulum gösteren behçet olgusu
 Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru, İnci Mevlitoğlu
PDF
 Spontan pnömotorakslarda cerrahi tedavi
 Cevat Özpınar, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, N. S. Avvuran, Hasan Solak
PDF
 Streptozotosin ile diabet oluşturulmuş ratlarda silazaprilin böbrekler üzerine etkisi
 Mustafa Akgüzel, Ahmet Kaya, Vedat Akpınar, Lema Tavlı, Ali Koşar
PDF
 Tip 1 peters anomalisi
 Mehmet Okka, Nazmi Zengin, Emin Kurt, Süleyman Okudan, Nilgün Özbayrak
PDF
 Tüberküloz plörezilerde adenosin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri
 Mehmet Gök, Faruk Özer, Oktay İmecik, Hüseyin Vural, Kürşat Uzun
PDF
 Unilateral konjenital testis yokluğu
 A. Acar, Recai Gürbüz, Esat Arslan, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik, Kadir Ceylan
PDF
 Vitamin B12 eksikliğine ikincil bir psikoz olgusu
 Ömer Böke, İshak Özkan, E. Böke Sarıçiçek, Nazmiye Kaya, Rahim Kucur
PDF