ARŞİV - Sayı 4 (1994)
Başlık/Yazarlar
PDF
 İki Farklı Dozda Oral Ketaminin Pediatrik Premedikasyonda Kullanımının Karşılıklı Değerlendirilmesi
 Sıtkı Göksu, Ünsal Öner, Nursan Tahtacı
PDF
 Çocuk İdrarlarından Üretilen (0) Serogrup E.Coli'lerin Antibiyotik Duyarlılıkları
 A. Tevfik Cengiz, Mehmet Kıyan, İştar Dolapçı, Derya Aysev, Meltem Tibet
PDF
 Superoxide Dismutase Activity in Clear and Cataractous Human Lenses
 Mehmet Balcı, Nazmi Zengin, Ömer Akyol, İlker Durak
PDF
 Transaksiyonel Analiz Kuramında Davranışın Kuramsal Temeli ve Psikolojik Danışmanın Hedeflerine İlişkin Bir Araştırma
 Ramazan Arı
PDF
 Nazofarenks Kanserinde Radyoterapi Etkinliğinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 Ahmet Candan Durak, Eray Karahacıoğlu, Nevzat Özcan, Hümeyra Bora
PDF
 Epilepsi Tanılı 500 Olgunun Değerlendirilmesi
 B.Balkan, E. İdiman, F. İdiman, Ş. Fadıloğlu, G.G.Yener, V. Öztürk, B. Keskin
PDF
 Akut Miyokard İnfarktüsünde Atriyal, Fibrilasyon Gelişimi ve Prognoza Etkisi
 H.Hüseyin Telli, Murfid İspanoğlu, Cevat Özpınar, Mehmet Gök, Sait Gönen, Şamil Ecirli
PDF
 Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Duygusal Algılamanın Lateralizasyonu
 Aytekin Sır, Mustafa Özkan, Ahmet Ataoğlu, Kutlu Kanberoğlu
PDF
 Brusellozlu Vakalarımızın Değerlendirilmesi
 İsrafil Şimşek, Mehmet Bitirgen, Mustafa Sünbül, Hakkı Polat
PDF
 Psikiyatri Hastalarında Sigara, Sigara Kullanımı ve Psikopatoloji ile İlişkisi
 Rahim Kucur, İshak Özkan, Metin Turan, Sıtkı Karaca, Sait Bodur
PDF
 Akut İnferior ve İnferoposterior Miyokard İnfarktüslü ve Atrioventriküler Tam Bloklu Hastaların Hastane İçin Mortalitesinin Araştırılması
 H. Hüseyin Telli, Muharrem Güldal, Remzi Karaoğuz, Turhan Akyol
PDF
 Tüberküloz Menenjitte Bos Dolaşım Bozukluklarının Sintigrafi ile Gösterilmesi
 Salih Hoşoğlu, Hilal Kaya, Celal Ayaz, Ahmet Tutuş
PDF
 Türkiye'de Tıp Öğrencilerinin İntihara Bakışı
 Aytekin Sır, Mustafa Özkan, Kutlu Kanberoğlu, Ahmet Ataoğlu, Remzi Oto, Faruk Gürgen
PDF
 Atopik Dermatitis'te Mikrobiyal Flora
 Naci Kemal Kırca, Hüseyin Tol, Fatma Keklikoğlu, Ali Sütçü, Hüseyin Endoğru, Şükrü Balevi
PDF
 Konya ve Yöresinde Çocukluk Çağı Döneminde Travma Sonucu Yaralanma ve Ölüm Olguları
 M. Akif İnanıcı, Gürsel Günaydın, Oğuz Polat, M. Ercüment Aksoy, Şerafettin Demirci
PDF
 Çeşitli Kanser Vakalarında ve Sağlıklı Kişilerde Glutatyon -S- Transferaz (GST) İzoenzimleri, TPA ve B2 Mikroglobulin Düzeylerinin Araştırılması
 İdris Akkuş, Hüseyin Vural, Mehmet Aköz, Osman Çağlayan, Sadık Büyükbaş
PDF
 Hidatik Kist Tanısında Lateks Aglutinasyon Testinin Değeri
 Naci Kemal Kırca, Şükrü Özer
PDF
 Salmonalla Rapatyphi B Gastorenteriti ile Birlikte Görülen Bir Menenjit Olgusu
 Mehmet Bitirgen, Emel Arıbaş, Rukiye Korur, Mustafa Sünbül
PDF
 Multifokal Osteosarkoma
 Kemal Ödev, Salim Güngör, Şamil Ecirli, Alaaddin Vural, Aydın Karabacakoğlu, Serdar Karaköse
PDF
 Bir Olgu Nedeniyle: İmperfore Himen
 Serter Dinç, Hikmet Karabacak
PDF
 Nikotin (Sigara) Bağımlılığı ve Tedavisi
 Rahim Kucur
PDF
 Brakial Pleksus
 Taner Ziylan, Özlem Akkoyun
PDF