ARŞİV - Sayı 1 (1995)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Asetilkolin ile kasılan izole kobay ve tavşan mide fundusunda pinaveriumun etkisi ve bunun kalsiyum ile ilişkisi
 Ekrem Çiçek, H. İbrahim Karabacak, Esra Atalık
PDF
 Bir arcus aorta varyasyonu
 Semih Diyarbakırlı, Atıf Aydınlıoğlu, Papatya Keleş
PDF
 Boğaz kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve izolasyon sıklıkları
 Mahmut Baykan, Hilal Kart, Bülent Baysal
PDF
 Büyük ameliyatlarda aprotininin yeri
 Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Ufuk Özergin, Sadık Özmen, Mehmet Kılıç, Hasan Solak
PDF
 Çocuklarda nazal flunitrazepam ile rektal midazolam premedikasyonunun preoperatif sedasyon ve indüksiyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması
 Lütfi Yavuz, Sema Tubcer, Ateş Duman, Alper Yosunkaya, Selmin Ökesli
PDF
 Dev kistik higromalarda tedavi
 Adnan Abasıyanık, Alaeddin Dilsiz, Engin Günel, Burhan Köseoğlu
PDF
 Disulfiramın staohylococcus aureuslar üzerine in-vitro etkisi
 Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Fatma Keklikoğlu
PDF
 Egzersiz stres testinde St-segment yükselmesi ve anjiografik bulgular
 Hasan Gök, Bayram Korkut, Gülay Korkmaz, Mehmet Tokaç, V. Gökhan Korkmaz, H. Hüseyin Telli
PDF
 Forestier hastalığı
 Cem Türeli, Ö. Faruk Şendur, Önder M. Özerbil
PDF
 İdrar yolu enfeksiyonlarında ampirik antibiyotik seçimi
 Salih Hoşoğlu, Bahriye Çümen, Celal Ayaz, Faruk Geyik, Mehmet Boşnak
PDF
 Kanser hastalarında psikiyatrik semptom dağılımı
 Betül Altuğ, Nazmiye Kaya, Şamil Ecirli, Seyhan Dura, Rahim Kucur
PDF
 Koagülaz-negatif stafilokoklar üzerine topikal antimikrobiyal ajanların etkisi
 Naci Kemal Kırca, Hüseyin Tol, Mahmut Baykan, Ali Sütçü, Fatma Keklikoğlu, Bülent Baysal, Hüseyin Endoğru
PDF
 Konya bölgesi şeker fabrikalarında iş kazaları için risk faktörleri
 Sezai Dikici, Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Orhan Demireli
PDF
 Konya bölgesinde şeker fabrikalarında iş kazalarının değerlendirilmesi
 Sezai Dikici, Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Orhan Demireli
PDF
 Laparaskopik kolesistektomi
 Şakir Tekin, Adnan Kaynak, B. Şükrü Özer, Mehmet Ak
PDF
 Ondansetron ve droperidolün postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkilerinin karşılaştırılması
 Sadık Özmen, Lütfi Yavuz, Ali Kart, Selma Tuncer, Ateş Duman
PDF
 Salmonella typhimuriumun neden olduğu üç gıda zehirlenmesi olgusu
 Mehmet Bitirgen, Emel Türk Arıbaş, Ekrem Çopur
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesi infeksiyon hastalıkları kliniğinde izlenen akut viral hepatit olgularının değerlendirilmesi
 Mehmet Bitirgen, Emel Türk Arıbaş, Ekrem Çopur
PDF
 Serbest radikallerin yaşlanmadaki rolü
 Hüseyin Vural, İdris Akkuş, M. Akif Bor
PDF
 Sigara içen ve içmeyen gençlerde C vitamini kaynağı olan besin alımının kan ve idrar C vitamini düzeylerine etkisinin incelenmesi
 Esra Teberdar, Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Sadık Büyükbaş
PDF
 Sütün önemi ve brusellozis ile ilişkisi
 Semin Güler, Tahir Kemal Şahin
PDF
 Tıp Mesleğinde sır saklama
 Orhan Demireli
PDF
 Transfizyon tedavisi
 Aziz Polat, Ali Keskin
PDF
 Uzun süreli antikonvülzan kullanımına bağlı bir osteomalazi olgusu
 Cem Türeli, Faruk Şendur, Önder M. Özerbil
PDF