ARŞİV - Sayı 2 (1995)
Başlık/Yazarlar
PDF
 150 lokantanın lavabolarında ortak kullanılan kalıp sabunlardan yapılan kültür sonuçları
 Mehmet Bitirgen, İbrahim Erayman, Emel Türk Arıbaş, Ekrem Çopur, Onur Ural
PDF
 Ailesel yatkınlık gösteren rektal prolapsus
 Alaeddin Dilsiz, Engin Günel, Lütfi Dağdönderen
PDF
 Akciğer kist hidatiğinde cerrahi yaklaşım
 Sami Ceran, Tahir Yüksek, G. Sadi Sunam, Mehmet Gök, Hasan Solak, Kazım Akyol, Aydın Şanlı, Tunç Solak
PDF
 Aliminyum sülfatın insan periferal kan lenfosit kültürlerinde mikronukleus uyarımı üzerine etkileri
 Aynur Acar, H. Gül Durakbaşı, Ferhan Paydak
PDF
 Barsak infeksiyonlarının tanımlanması ve maliyet analizi
 Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Şerafettin Demirci, Mehmet Bitirgen
PDF
 Bazı anestezik preparatların mikroorganizma üreme ortamı olarak risk faktörü oluşturulması
 Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Fatma Keklikoğlu
PDF
 Bilateral testiküler germ hücreli tümörler
 Ferhat Berkmen
PDF
 Bir morgagni hernisi olgusu
 Faruk Özer, Savaş Yaşar, Alaaddin Vural, Kambiz Dabeşlim
PDF
 Çeşitli klinik materyallerden üretilen anaerop mikroorganizmalar
 Fatma Keklikoğlu, Duygu Fındık, Bülent Baysal
PDF
 Genel dahiliye polikliniğine başvuran hastalarda uyku yakınmaları ve uyku bozuklukları
 Mehmet Yücel Ağargün, Ekrem Algün, Hayrettin Kara, Kürşad Türkdoğan
PDF
 İdrar kültürlerinden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları
 Mehmet Bitirgen, Emel Türk Arıbaş, Hayriye Karabacak
PDF
 İzole kobay mide fundusunda karbakole bağlı kasılma üzerine pinaverium bromid verapamil ve diltiazemin inhibitör etkileri
 Ekrem Çiçek, Esra Atalık, H. İbrahim Karabacak
PDF
 Kalp kapağı protezlerinin seçimi ve komplikasyonları
 Ufuk Özergin, Sami Ceran, Tahir Yüksek, G. Sadi Sunam, M. Gök, Tunç Solak, Hasan Solak
PDF
 Kanser anemisinde eritropoietinin rolü
 Andaç Argon, Şamil Ecirli, Hakkı Polat, Mustafa Akgüzel
PDF
 Konya bölgesinde hodgkin hastalığının epidemiyolojisi kliniği ve histopatolojisi
 Şamil Ecirli, Seyhan Dura, Ali Koşar, Hakkı Polat
PDF
 Konya hatunsaray kasabası evliyatekke köyü kaynak suyunda yapılan değerlendirme çalışması
 Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Günay Kanber, Tacettin Tütüncü
PDF
 Konya yöresinde dışkı kültürlerinde escherichia coli 0157-H7 suşunun sıklığının araştırılması
 Duygu Fındık, Onur Ural
PDF
 Kornea alkali yanıklarında deksametazon sodyum fosfat ve diklofenak sodyumun yara iyileşmesine etkileri
 Nazmi Zengin, Emin Kurt, Özden Vural, Süleyman Okudan, Mehmet Okka, Kemal Gündüz
PDF
 Lösemi ve malign lenfomalarda pulmoner tutulma insidansı
 Şamil Ecirli, Özcan Sardohan, Hakkı Polat, Sait Önal, Ali Koşar
PDF
 Lösemi ve malign lenfomalarda serum kolesterol ve trigliserid değerleri
 Şamil Ecirli, Özcan Sardohan, Hakkı Polat, Sait Önal, Ali Koşar
PDF
 Menenjit, orşit ve hepatitin birlikte görüldüğü bir kabakulak olgusu
 Mehmet Bitirgen, Onur Ural, İbrahim Erayman
PDF
 Morgagni hernisi ve cerrahi tedavisi
 Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Mehmet Gök, Tahir Yüksek, Tunç Solak, Hasan Solak
PDF
 Narkotik analjezilerin kullanımı
 Sema Tuncer, Hülagu Barışkaner
PDF
 Pnömoni tedavisinin izlenmesinde yeni bir test
 Kemal Balcı, Ali Özkurt, Mehmet Gök, Adil Zamani, Faruk Özer, Mahmut Baykan
PDF
 Post ESWL fragmante alt kaliks taşları ve Stone streete inversiyon uygulaması
 İ. Ünal Sert, Ercüment Y. Acarer, Nihal Acarer, Hatice Yöndemli, Murat Büyükdoğan
PDF
 Psikiyatri polikliniğine bir yıl içinde başvuran çocukların değerlendirilmesi
 Ömer Böke, Sıtkı Karaca, Nazmiye Kaya, Rahim Kucur
PDF
 Subclavian arter yaralanmaları
 Ufuk Özergin, Tahir Yüksek, Güven Sadi Sunam, Tunç Solak, Hasan Solak
PDF
 Tıp doktarları ve diş doktorlarının el florasındaki bakteriyel ve fungal kolonizasyon
 Duygu Fındık, Onur Ural, Bülent Baysal
PDF
 Toraks travması
 Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Mehmet Gök, Simsen Avvuran, Tahir Yüksek, Hasan Solak, Tunç Solak
PDF
 Trakeobronkomegali
 Faruk Özer, Güven Bektemur, Savaş Yaşar
PDF
 Viral hepatit olgularının epidemiyolojisi ve maliyet analizleri
 Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Şerafettin Demirci, Mehmet Bitirgen
PDF
 Yapay pnömomediyastenli bilgisayarlı tomografi
 Kemal Balcı, Mehmet Gök, Bilge Çakır, Alaaddin Vural, Faruk Özer
PDF