ARŞİV - Sayı 2 (1996)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Adölesan dönemindeki öğrencilerde boy uzunluğu, vücut ağırlığı, hemoglobin ve serum demir düzeyi ölçümlerinin karşılaştırmalı incelenmesi
 Nesrin Hadimli, Sennur Demirel, Ferhan Paydak
PDF
 Amebiasisli ve giardiasisli hastalarda barsak bakteriyel florasının değerlendirilmesi
 Emel Türk Arıbaş, Mehmet Bitirgen, Mehmet Özcan
PDF
 Bir hemofili a vakasında ve eşinde aids hastalığı
 Hakkı Polat, Mehdi Yeksan, Şamil Ecirli, Ümran Çalışkan, Berkay Kırımlı
PDF
 Bronşektazi nedeniyle rezeksiyon uyguladığımız 30 vakanın analizi
 Gürol Akyol, Güven Sadi Sunam, Sami Ceran, Mehmet Gök, Işık Solak, Hasan Solak
PDF
 Graves hastalığının doku antijenleri ile ilişkisi
 Hakkı Polat, Nurşen Düzgün, Ahmet Kaya, Güner Tokgöz
PDF
 Güvenlik nedeniyle kırsal bölgelerden van şehir merkezine göç etmek zorunda kalan göçmenlerde depresyon yaygınlığı
 Hayrettin Kara, Yücel Ağargün, Nevzat Akman, Hasan Bilgin, Fevzi Kıncır
PDF
 Hepatit c sonrası gelişen fatal aplastik anemi
 Mehmet Bitirgen, R. Korur, M. Sünbül, Şamil Ecirli, H. Polat
PDF
 İlerlemiş mesane tümörlerinin radyoterapi ve radyokemoterapi ile mesane koruyucu tedavisi
 Z. Akçetin, J. Dunst, R. Kühn, K. M. Schrott
PDF
 İnsanda mitokondrial kalıtımın özellikleri
 Sennur Demirel
PDF
 Kalp hücrelerinde ca2+ homeostazisi
 İsmail Meral, Suat Ekin
PDF
 Kalpte kitle yapan nedenler ve tedavisi
 Ufuk Tütün, Ufuk Özergin, Kadir Durgut, M. Tunç Solak, Mehmet Gök, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Kliniğimizde rehabilite edilen paraplejik hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
 İsrafil Şimşek, Önder Murat Özerbil, Ömer Faruk Şendur, Kazım Erdoğan, Sami Küçükşen
PDF
 Lipoprotein(a) düzeyi ve diabetik retinopatinin şiddeti arasındaki ilişki
 Nazmi Zengin, Kemal Gündüz, Şerife Acaroğlu, Nilgün Özbayrak, Mehmet Okka
PDF
 Monoflamen polipropilen mesh kullanılarak yapılan hernioplastilerde topikal antibiyotik profilaksisinin enfeksiyon riski üzerine etkisi
 Mustafa Şahin, Nuri Aydın Kama, Fatih Avşar, Hasan Yavuz, Hakan Kulaçoğlu
PDF
 Nörolojik bozukluğu olan hastalarda beyin-omirilik sıvısının nörosfiliz yönünden değerlendirilmesi
 Emel Türk Arıbaş, Ülkü Türk, Mustafa Altındiş
PDF
 Parvovirus b19 infeksiyonları
 Emel Türk Arıbaş, Mustafa Altındiş
PDF
 Santral sinir sistemi prion hastalıkları
 Emel Türk Arıbaş, Mustafa Altındiş
PDF
 Selçuk üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi çalışanlarının hepatit b ve aşısı ile ilgili tutumları
 Said Bodur, Mustafa Altındiş, Emel Türk Arıbaş
PDF
 Siroz vakalarında ultrasonografik portal ven çapı ile özefagus varisi ve varis kanaması arasındaki ilişki
 Hakkı Polat, Hamdi Ekici, Şamil Ecirli
PDF
 Troid-folliküler karsinommetastazı saptanan sternum tümörü vakası
 Aydın Şanlı, Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Mehmet Gök, Işık Solak, Hasan Solak
PDF
 Üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan olgularda asemptomatik sliding herni sıklığı
 İhsan Taşçı, Feridun Şirin, Berat Apaydın, Sinan Çarkman, Kağan Zengin, Can Gökdoğan
PDF
 Vitiligoda göz bulguları
 Nazmi Zengin, Hüseyin Tol, Kemal Gündüz, Şükrü Balevi, Süleyman Okudan, Hüseyin Endoğru
PDF