ARŞİV - Sayı 3 (1996)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Abdominal aort anevrizmaları
 Mehmet Yeşiltay, Kadir Durgut, Ufuk Özergin, Işık Solak, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Acil tıp uzmanlığı ve acil departman çalışmalarında standardizasyon
 Ali Çalıkuşu, M. Ali Uygun
PDF
 Çocuklarda tedavi amaçlı laparoskopik cerrahi uygulamaları
 Adnan Abasıyanık, Ahmet Hamdi Gündoğan, Burhan Köseoğlu, Fatma Çağlayan
PDF
 Demir eksikliği anemisinde hba1c değerleri
 Süleyman Alıcı, Şamil Ecirli, Özlem Alıcı, Hakkı Polat
PDF
 Greft enfeksiyonları
 İslam Kaklıkaya, Rasim Özdemir, Hakan Filizoğlu, Neşe Ünal, Fahri Özcan
PDF
 İzole tavşan detrusor kasında karbakole bağlı kasılmanın kalsiyum ile ilişkisi ve bazı muskarinik antagonistlerin inhibitör etkileri
 Ekrem Çiçek, İbrahim Karabacak, K. Esra Atalık, Hülagü Barışkaner
PDF
 Karotis tümörleri
 Kadir Durgut, Mehmet Yeşiltay, Mehmet Gök, Ufuk Özergin, Ufuk Tütün, Işık Solak, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Propofolün immün sistemeetkisinin tiyopental ile karşılaştırılması
 Mustafa Altındiş, Sadık Özmen, Celalettin Vatansev, Ali Kart
PDF
 Safra kesesi adenokarsinomları
 Lema Tavlı, Özden Vural, Şakir Tavlı, Serdar Yol
PDF
 Tavşan ve kobay aortasında α-adrenerjik reseptör agonist ve antagonistlerine verilen cevapların yaş ve temperatür ile ilişkisi
 K. Esra Atalık, Ekrem Çiçek, Necdet Doğan
PDF
 Tiroidektomi tekniklerinin nervus rekurrens paralizisi oranına etkisi
 Osman Güler, Metin Aydın, Muzaffer Kırış
PDF
 Travmatik arteriovenöz fistüllerin cerrahi tedavi takip sonuçları
 İslam Kaklıkkaya, Rasim Özdemir, Hakan Filizlioğlu, Fahri Özcan
PDF
 Türban iğnesi aspirasyonu
 Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Kazım Gürol Akyol, Ufuk Özergin, Tunç Solak, Hasan Solak
PDF
 Üç trimesterde artiküler kıkırdak gelişimi
 Aydan Canbilen, Taner Ziylan, Nurcan Sert, Özden Vural, Refik Soylu
PDF
 Üniversite öğrencilerinin psikiyatrik şikayet ve tanıları üzerine retrospektif bir çalışma
 Ali Savaş Çilli, Nazmiye Kaya, Rahim Kucur
PDF
 Üniversite Psikiyatrisi
 Ali Savaş Çilli, Nazmiye Kaya
PDF