ARŞİV - Sayı 4 (1996)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut pankreatitlerin klinik incelenmesi ve prognostik faktörler
 Suat Hayri Kağızman, Serdar Yol, Mustafa Şahin, Erşan Aygün, Metin Belviranlı, Mustafa Atabek, Ersin Çiftçi, Lütfü Dağdönderen
PDF
 İnsan fötusunda timusun ışık mikroskobik seviyede çeşitli boyalar yapılarak histolojik yapısının incelenmesi
 Safiye Sayar, Aydan Canbilen, Refik Soylu, Fatih Demirbaş, Selçuk Duman, Mustafa Büyükmumcu
PDF
 İzole dana koroner arterinde muskarinik agonistlerle oluşan cevaplar ve bu cevapların kalsiyumla ilişkisi
 İbrahim Karabacak, Necdet Doğan
PDF
 K.T.Ü. tıp fakültesi farabi hastanesinde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatlarının değerlendirilmesi
 İslam Kaklıkkaya, Zerrin Uzun, Rasim Özdemir, Hakan Filizoğlu, Yaşar Güven, Altay Tandoğan, Gökalp Altun, Fahri Özcan
PDF
 Leriche sendromu ile birlikte görülen sol subklavian arter darlığı
 İslam Kaklıkkaya, Rasim Özdemir, Zerrin Uzun, Hakan Filizoğlu, Yaşar Güven, Hasan Dinç, Fahri Özcan
PDF
 Penetran kalp yaralanmaları ve acil cerrahi tedavinin önemi
 Kadir Durgut, Mehmet Yeşiltay, Güven Sadi Sunam, Tunç Solak, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Periferik pseudoanevrizmaların cerrahi tedavisi
 Mehmet Yeşiltay, Kadir Durgut, Ufuk Özergin, Cevap Özpınar, Işık Solak, Hasan Solak
PDF
 Popliteal arter yaralanmaları
 İslam Kaklıkaya, Rasim Özdemir, Zerrin Uzun, Hakan Filizoğlu, Yaşar Güven, Altay Tandoğan, Gökalp Altun, Fahri Özcan
PDF
 S.Ü. tıp fakültesi iç hastalıkları anabilim dalında son 5 yılda takip edilen 200 kronik karaciğer olgusunun analizi
 Hakkı Polat, Hamdi Ekici, Şamil Ecirli, Sabri Keşci
PDF
 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde demir eksikliği anemisi
 Seyhan Dura, Şamil Ecirli, Süleyman Alıcı, Hakkı Polat, Gülsüm Can
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesinde acil servis uygulamaları ve yeni bir uzmanlık dalı olarak acil tıp hekimliği
 Ali Uygun, Ali Çalıkuşu, Başer Cander, Mevlüt Doru, Ahmet Ak
PDF
 Standing wave fenomeni
 Serdar Karaköse, Aydın Karabacakoğlu, Metin Kaloğlu, Kemal Ödev, Alaaddin Vural
PDF
 Tavşan torasik aortasında ach, atp ve na e bağlı cevaplara l-name in etkisi
 Ekrem Çiçek, İbrahim Karabacak, K. Esra Atalık, Hülagü Barışkaner
PDF
 Tavşan vaz deferens ve aortasında alfa-adrenerjik reseptörler ve kalsiyum kanallarına kastrasyonun etkisi
 Hülya Dalgıç, Ekrem Çiçek, H. İbrahim Karabacak,
PDF
 Tip II diabetes mellituslu hastalarda demir, bakır ve bazı antioksidan maddelerin düzeylerinin araştırılması
 Sadinaz Kalak, İdris Akkuş, Osman Çağlayan, Mahmut Ay, Elif Zeren
PDF
 Unilateral sakroileiti taklit eden ewings sarkom
 Aydın Karabacakoğlu, O. Cem Türeli, Serdar Karaköse, Önder Murat Özerbil, Bekir Börekçi, Kemal Ödev
PDF
 Yenidoğanlarda konjenital malformasyon sıklığı
 Emin Özkaya, Alaeddin Dilsiz, Hasan Koç, Aytekin Kaymakçı, Erkan Ataş
PDF