ARŞİV - Sayı 1 (1997)
Başlık/Yazarlar
PDF
 A case of male pseudohermaphroditism with an abnormal triple analyte screening result
 Filiz Avşar, Şelal Özmen, İ. Safa Kaya
PDF
 Akut miyokard infartüsü sonrası gelişen ventriküler aritmi ve ani ölüm riskinin araştırılması
 Bayram Korkut, Hasan Gök, Gülay Korkmaz, Mehmet Tokaç, Mustafa Demirkıran, H. Hüseyin Telli
PDF
 Akut testiküler kadmiyum intoksitesinin fizyopatolojisinde serbest radikallerin yeri
 Ahmet Serel, Hakan Gemalmaz, Alim Koşar, Namık Delibaş, Gülsen Aydın
PDF
 Alt solunum yolları infeksiyonlu çocuk hastalarda respiratuvar sinsityal virus antikorlarının araştırılması
 Nezihe Yılmaz, Emel Türk Arıbaş, Mustafa Altındiş, Çiğdem Artuk, Fatmanur Çakmak
PDF
 Anestezi ve immun sistem
 Mustafa Altındiş, Selmin Ökesli
PDF
 Değişik klinik seyirli nadir bir psödolenfoma
 Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metin Görgü, Asuman NalçaTuncel, Selda Seçkin
PDF
 Epilepside görsel uyarılmış kortikal cevaplar
 Nurhan İlhan, Orhan Demir, Bülent Oğuz Genç, Emine Genç
PDF
 Farelerde uvabain toksisitesine karşı etilendiamin tetraasetik asid disodyumun protektif etkisi
 İlhan Gültekin, Şerare Atçı, Yusuf Karataş, Ergin Şingirik, Firuz Baysal
PDF
 Gebelikte uterin myoma tedavisi
 A. Filiz Avşar, Serhasan Bozoklu
PDF
 Histopatoloji labaratuvarında rutin güvenlik önlemleri
 Aydan Canbilen, Şaban Sezen
PDF
 Konya bölgesi kan donörlerinde HBsAg sıklığı
 Mustafa Altındiş, Emel Türk Arıbaş, Ali Sütçü, Mahmut Baykan
PDF
 Kurbağa alt özafagus segmentinde kalsiyumsuz ortama kalsiyum ilavesi ile oluşan kasılmalar üzerine bazı iki değerli katyonların (mn2+, cd+2) etkileri
 Yusuf Karataş, Kansu Büyükavşar, Peyman Uçar, Şerare Atçı, Ergin Şingirik, Atilla Dikmen, Serpil Önder, Firuz Baysal
PDF
 Laparoskopik kolesistektomide önemli özellikler
 Şükrü Özer, Ersin Çiftçi, Suat Kağızman, Levent Orman
PDF
 LOMBER~1
 M. Erkan Üstün, Önder Güney, H. İbrahim Topatan, Osman Acar, Ertuğ Özkal
PDF
 Seksüel gelişme bozuklukları olan olgularda seks kromozom düzensizliklerinin değerlendirilmesi
 Sennur Demirel, Tülin Çora, Gül Durakbaşı, Ayşe Gül Zamani, Hasan Acar, Aynur Acar
PDF
 Sıcak Su Epilepsisi
 Erkan Ataş, Sevgi Pekcan, Ayşe Güvenç
PDF
 Stilohyoid sendrom
 Levent Soley, Fuat Yöndemli, Salim Güngör, Kemal Ödev
PDF