ARŞİV - Sayı 2 (1997)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Çocuklarda splenektomi endikasyonları
 Alaeddin Dilsiz, Lütfi Dağdönderen, Ahmet H. Gündoğan
PDF
 Ektopik paratiroid adenomu
 Metin Aydın, Osman Güler, Serdar Uğraş, Halil Arslan, İbrahim Barut
PDF
 İnsanlarda adrenal bezin gelişiminin II. Trimestredeki morfometrik analizi
 Mustafa Büyükmumcu, Nurcan Sert, Sultan Mermer, Taner Ziylan, Ahmet Salbacak, Nilsel Okudan
PDF
 Intratorasik lezyonlarda anterior mediastinotominin tanı değeri
 Kazım Gürol Akyol, Güven Sadi Sunam, Sami Ceran, Aydın Şanlı, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 İshalli çocuklarda etken dağılımı ve etkenlere yönelik özellikler
 Hanefi Demirtaş, Muhsin Atık
PDF
 Juvenil nazal anjiofibrom
 Levent Soley, Özden Vural, Serdar Karaköse, Akif Eryılmaz
PDF
 Kıskançlık-boşanma-eşi öldürme üçgeni
 Kriton Dinçmen, Murat Bilgili, Ümit Biçer
PDF
 Kronik maksiler sinüzitli hastalarda TENS tedavisi
 Levent Soley, Hatice Yöndemli
PDF
 Mitral pozisyonunda björk-shiley ve sorin prostetik kalp kapaklarının postoperatif erken ve geç dönemde karşılaştırılması
 Ufuk Tütün, Ufuk Özergin, Cevat Özpınar, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Myokard korunmasında kristalloid ve kan kardiyoplejisi
 Kadir Durgut, Mehmet Yeşiltay, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 Orta öğrenim ve üniversite öğrencilerinde obsesif kompulsif bozukluk yaygınlığı
 Nazmiye Kaya, A. Savaş Çilli, İshak Özkan, Rüstem Aşkın, Metin Telcioğlu, Rahim Kucur
PDF
 Preeklampsili gebelerde umblikal kan akımı ve fetal kalp fonksiyonları
 Vedide Tavlı, Metin Çapar, Bülent Oran, Talat Tavlı
PDF
 Tibia psödoartrozlarının ekstrakorporal şok dalgası (ESWL) ile tedavisi
 Mustafa Yel, Recep Memik, Mehmet Arazi, Tunç Cevat Öğün
PDF
 Trizomi 13 saptanan iki olguda fenotipkaryotip uyumunun incelenmesi
 Sennur Demirel, Ayşe Gül Zamani, Tülin Çora, Gül Durakbaşı, Aynur Acar
PDF