ARŞİV - Sayı 4 (1997)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Denizli ilinde 0-18 aylık çocuklarda görülen konjenital malformasyonlar
 Aziz Polat, Fahir Demirkan, Zafer Aybek
PDF
 Erişkinlerde arcus dentalis superior ve arcus dentalis inferior morfolojisi
 M. Ali Malas, Bünyamin Büyükavcı
PDF
 Estrojen ve progesteron tedavisi yapılan ovariektomili sıçanlarda ritodrin ve nikardipinin tokolitik etkilerinin karşılaştırılması
 Mehmet Kılıç, Ayşe Saide Şahin, Esra Atalık, Necdet Doğan
PDF
 Renal arter hastalıklarının tanısında renkli doppler ultrasonografinin değeri
 Alim Koşar, Talat Yurdakul, Mustafa Salih, Gürhan Özdemir
PDF
 Semirijid penil protez uygulanan 15 hastanın değerlendirilmesi
 Ahmet Serel, Ahmet Öztürk, Alim Koşar, Mehmet Tahoğlu
PDF
 Spinal kord yaralanmalı hastalarda üriner enfeksiyon ile lezyon düzeyi ve kateterizasyon arasındaki ilişki
 Hatice Uğurlu, Sami Küçükşen
PDF
 Tavşan torasik aortasında ach gevşeme cevapları üzerine siklosporin A askorbik asit ve alfa tokoferolün etkileri
 İbrahim Karabacak, Hülagü Barışkaner, Aytekin Kaymakçı, Etem Ömeroğlu, Ekrem Çiçek
PDF