ARŞİV - Sayı 1 (1998)
Başlık/Yazarlar
PDF
 A grubu beta hemolitik streptokokların bazı beta-laktam ve makrolid grubu antibiyotiklere karşı direnç durumu
 İnci Tuncer, Ali Sütçü, Asuman Güzelant, Bülent Baysal
PDF
 Erişkin klavikula kırıkları ve konservatif tedavi sonuçlarımız
 Mahmut Mutlu, Mustafa Yel, Tunç Öğün, Nihat Oktar, Recep Memik, Abdurrahman Kutlu
PDF
 Erkeklerde meme kanseri
 Şakir Tekin, B. Şükrü Özer, Adnan Kaynak
PDF
 Geniş tutulum gösteren bir condyloma acuminatum olgusu
 Zekeriya Tosun, Mübin Hoşnuter, Nedim Savacı
PDF
 İnsülin benzeri büyüme faktörleri
 Ali Muhtar Tiftik, Esma Öztekin
PDF
 Konya adli tıp şube müdürlüğünde yapılan farik-i mümeyyizlik muayenelerinin değerlendirilmesi
 Gürsel Günaydın, Başar Çolak, Tahir Kemal Şahin, Şerafettin Demirci
PDF
 Subklavian ven kateterizasyonunun ender bir komplikasyonu
 Fatih Mehmet Avşar, Mustafa Şahin, Teoman Coşkun
PDF
 Tavşan trakea düz kasında tetrodotoksin, flekainid ve pilsikainidin pre-ve postsinaptik etkileri
 Ayşe Saide Şahin, Hülya Dalgıç, Mehmet Kılıç, Necdet Doğan
PDF