ARŞİV - Sayı 3 (1998)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Drez operasyonu
 M. Erkan Üstün, Adnan Köroğlu, Fatih Sümer, Ertuğ Özkal
PDF
 Gebe kadınlarda vulvovaginal kandidiasis ile serum çinko düzeyleri arasındaki ilişki
 A. Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç, Ekrem Sapmaz, Cem Şeref Bediz, Hüsnü Çelik, Selehattin Kumru
PDF
 Klor gazı inhalasyonuna bağlı bronş hastalığı
 Hüseyin Çiçek, Şerife Nur Sağmanlıgil, Savaş Yaşar, Oktay İmecik
PDF
 Kronik obstrüktif akciğer hastalıklılarda sinir iletim çalışması
 Bülent Oğuz Genç, Savaş Yaşar, Emine Genç, Süleyman İlhan
PDF
 Medikal tedaviye dirençli kronik nonkomplike süpüratif otitlerde otomikoz görülme insidansı ve kombine tedaviye alınan yanıt
 Bedri Özer, Ökkeş Emlik, Duygu Fındık, Yavuz Uyar, Ziya Cenik
PDF
 Pankreasın malign papiller kistik tümörü
 Metin Belviranlı, Şakir Tavlı, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Lema Tavlı, Sami Bilici
PDF
 Prognastik inflamatuvar ve nütrisyonel indeksin çocuklarda postoperatif morbiditeyle ilişkisi
 Engin Günel, Osman Çağlayan, Fatma Çağlayan, Ahmet Hamdi Gündoğan
PDF
 Rehabilite ettiğimiz el yaralanmalarında etiyolojik değerlendirme
 Sami Küçükşen, Hatice Uğurlu, Tunç Cevat Öğün, Erdar Biber
PDF
 Üç yıllık akciğer kanserli olguların analizi
 Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Erhan Turgut, Mehmet Ünlü
PDF