ARŞİV - Sayı 4 (1999)
Başlık/Yazarlar
PDF
 46,x,del(x)(q22) karyotipine sahip turner sendromlu bir olguda fenotip karyotip ilişkisi
 M.Emre Atabek, Bülent Oran, İbrahim Erkul, Ayşegül Zamani, Aynur Acar
PDF
 Alt ekstremitelerin kronik venöz yetmezliğinde invaziv ve noninvaziv metodların tanı değerlerinin karşılaştırılması
 F.Mehmet Avşar, Erdal Göçmen, Erdal Anadol, Salim Demirci, İbrahim Ceylan
PDF
 Anne ve göbek kordonu dehidroepiandrosteron-sülfat seviyesinin doğum eylemi ve indüksiyon başarısı ile ilişkisi
 Asiye Günenç, Ali Acar, Çetin Çelik, Hüsamettin Vatansev, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
PDF
 İntrakranial anevrizmalarda BT ve anjiografi incelemelerinin etkinliği
 Serdar Karaköse, Aydın Karabacakoğlu, Yalçın Kocaoğulları, M.Erkan Üstün, Kemal Ödev
PDF
 Kranial arteriovenöz malformasyonlar 9 olgunun incelenmesi
 Ertuğ Özkal, Yalçın Kocaoğullar, M.Erkan Üstün, Önder Güney, Osman Acar
PDF
 Memenin primer anjiosarkomu
 Mustafa U.Kalaycı, Ceyhan Uğurluoğlu, Hakan Bulak, Erol Eroğlu, Hüseyin Eraslan, Süleyman Oral
PDF
 Perforan göz yaralanmalarında prognostik faktörler
 Tamer Demir, Burak Turgut, Şahap Kükner, Turgut Yılmaz, Lokman Aslan
PDF
 Prostatizm bulguları olan hastalarda rezidüv idrar miktarı tayininde ultrasonografi ve transüretral kateterizasyonun karşılaştırılması
 Serdar Karaköse, Aydın Karabacakoğlu, Talat Yurdakul, Kemal Ödev
PDF
 Talamik kanamada göz kırpma refleksi değişiklikleri
 Betigül Yürüten, Zehra Akpınar
PDF
 Tavşan trekea düz kasında B-adrenerjik reseptör agonistleri ve fosfodiesteraz inhibitörlerinin gevşetici etkilerinde K+ kanallarının rolü
 A.Saide Şahin, K.Esra Atalık, Mehmet Kılıç, Necdet Doğan
PDF