ARŞİV - Sayı 1 (2000)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Atopik bronşiyal astmalı olgularda prick testi ve spesifik IgE sonuçlarının değerlendirilmesi
 Nalan Sabancı, Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Mustafa Demirci, Ahmet Akkaya
PDF
 Dalakta tanısı gecikmiş subkapsüler hematom
 Aydın Karabacakoğlu, Serdar Karaköse, Ergün Deniz, Ayşe Yüceaktaş, Kemal Ödev
PDF
 Diz osteoartrozlu hastalarda egzersize bağlı kuadriseps hipertrofisinin BT ile saptanması
 Saim Açıkgözoğlu, Hasan Oğuz, İsrafil Şimşek
PDF
 Gebelikle ilişkili spontan hepatik hemoraji
 Hüsnü Alptekin, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Ali Acar
PDF
 Kemoterapi sonrası tümör lizis sendromuna bağlı akut renal yetmezlik gelişen non-hodgkin lenfoma
 Hasan Kaya, A.Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Yılmaz Selçuk
PDF
 Konjenital bilateral başparmak aplazisinde pollisizasyon tekniği
 T.Cevat Öğün, Abdullah Şarlak, Özlem Akkoyun Sert
PDF
 Primer gastrointestinal lenfomada radyolojik görünüm (resimlerle bir konu)
 Aydın Karabacakoğlu, Kemal Ödev, Serdar Karaköse
PDF
 Tıkanma sarılığında E vitamini ve urso deoksi kolik asidin immün sistem üzerine etkisi
 Ersin Çiftçi, Mustafa Şahin, Serdar Yol, İlhami Çelik, Yüksel Tatkan
PDF
 Tuberculous spondylitis with bilateral pleural effusion
 Ünal Şahin, Hüseyin Yorgancıgil, Mehmet Ünlü
PDF
 Üreter alt kısım taşlarının tedavisinde ESWL ile üreteroskopinin etkinliğinin karşılaştırılması
 Giray Karalezli, Talat Yurdakul
PDF
 Venöz impotansların teşhisinde penil renkli doppler ultrasonografi ile farmakokavernozometrinin karşılaştırılması
 Talat Yurdakul, Aydın Karabacakoğlu, Serdar Karaköse, Mehmet Özeroğlu
PDF
 Yenidoğan döneminde tanı alan 3 osteogenezis imperfecta olgusu
 Hasan Koç, Pakize Demirezici, İsmail Reisli, Saim Açıkgözoğlu, Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul
PDF