ARŞİV - Sayı 2 (2000)
Başlık/Yazarlar
PDF
 A hCG secreting testicular seminoma discovered during routine infertility evalution
 Talat Yurdakul
PDF
 Açlığın ince bağırsak mukozası üzerine olan etkilerinin ışık mikroskobik incelenmesi
 Neriman Çolakoğlu, Aysel Kükner, Enver Ozan
PDF
 Adenoid hiperplazisinin seröz otitis media etyolojisinde rolü
 Ahmet Eyibilen, Ziya Cenik
PDF
 Ateşli silah yaralanmasına bağlı ilginç bir klavikula kırığı
 T.Cevat Öğün, Abdullah Şarlak, Özlem Akkoyun Sert
PDF
 Değişik kamu kuruluşlarının yemekhanelerinde çalışan personelin hepatit A, B ve C belirleyicilerinin araştırılması
 Onur Ural, Duygu Fındık, Nebabat Dikici
PDF
 İnfluenza, marek hastalığı ve düşündürdükleri
 U.Sait Uçan
PDF
 Pelvik kistik lezyonların ayırıcı tnısında US, BT ve MRGnin pozitif prediktif değeri
 Saim Açıkgözoğlu, Demet Aydoğdu Kıreşi, Kemal Ödev
PDF
 Pnömatosis sistoides intestinalis
 Yüksel Arıkan, Faruk Aksoy, İbrahim Sungur
PDF
 Prematüre ve miadında yenidoğanlarda anterior fontanel ile kranyal morfoloji arasındaki ilişki
 M.Ali Malas, Erkan Ataş
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hemşirelerinde hepatit B taraması
 Onur Ural, Duygu Fındık, Emre Atabek, Nebahat Dikici
PDF
 Testicular sperm axtraction (TESE) in a patient with impending anorchia
 Talat Yurdakul
PDF
 Uterus lezyonlarının ayırıcı tanısında US, BT ve MRGnin pozitif prediktif değeri
 Demet Aydoğdu Kıreşi, Saim Açıkgözoğlu, Mehmet Kılınç, Kemal Ödev
PDF