ARŞİV - Sayı 3 (2000)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut romatizmal ateş (ARA) etyopatogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü
 M.Emre Atabek, Bülent Oran, Fatih Gültekin, Sevim Karaaslan
PDF
 An unusual cause of swollen hand
 T.Cevat Öğün, Mustafa Yel, M.İSafa Kapıcıoğlu
PDF
 Diz patolojilerinde klinik muayene bulguları ile artroskopi bulgularının karşılaştırılması
 Mustafa Yel, A.Ulvi Üzümcü, Recep Memik, Erol Ertürk
PDF
 Düşük doğum tartılı (SGA) bebekler ve sorunları
 Erdal Yılmaz, Saadet Akarsu, Yaşar Doğan, M.Kaya Gürgöze, A.Denizmen Aygün
PDF
 Effects of nimodipine on tissue lactate and malondialdehyde levels in experimental head trauma
 Ahmet Ak, M.Gürbilek
PDF
 İç şaşılıklarda cerrahi sonuca etki eden faktörler
 Ahmet Özkağnıcı, Nazmi Zengin, Kemal Gündüz
PDF
 Konya il merkezinde akrabalık ilişkileri
 İshak Özkan, Nazmiye Kaya, Said Bodur, Rahim Kucur
PDF
 Multiple travma orijinli böbrek yaralanmaları
 Ali Acar, Kadir Karabacak, Mehmet Kılınç
PDF
 Rokuronyum ve cisatrakuryumun oluşturduğu nöromüsküler bloğun karşılaştırılması
 Aybars Tavlan, Alper Yosunkaya, Sema Tuncer, Ahmet Topal, Şeref Otelcioğlu
PDF
 Selçuk üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde görevli hemşirelerin AIDS konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
 T.Kemal Şahin, Fatih Kara, Onur Ural
PDF
 Solid kitle tanısında ultrasonografi ve renkli doppler ultrasonografinin mamografiye katkısı
 Mehmet Kılınç, Demet Aydoğdu Kıreşi, Kemal Ödev, Saim Açıkgözoğlu
PDF
 Testing retinal sensivitiy in ocular hypertension using automated colour perimetry
 Mehmet Okka, Kemal Gündüz
PDF
 Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen gram negatif bakteriler ve değişik antibiyotiklere duyarlılıkları
 Birol Özkalp, Aydın Topçu
PDF
 Ventriküloperitoneal şantların fonksiyonunun değerlendirilmesinde şant pompalama testinin etkinliği
 Önder Güney, Osman Acar, M.Erkan Üstün
PDF