ARŞİV - Sayı 4 (2000)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Adneksiyal torsiyonlarda salpingooferektomi ve detorsiyon uygulamasının akciğer üzerine etkilerinin karşılaştırılması
 Ekrem Sapmaz, Hüsnü Çelik, İ.Özercan, Rasim Moğulkoç
PDF
 Dokuz yaştan küçük çocukların femur boyun kırıklarının tedavisinde kirshner teli uygulaması
 Mustafa Yel, Recep Memik, M.İ.Safa Kapıcıoğlu, Abdurrahman Kutlu
PDF
 Düşük doz morfin hidroklorünün rat böbrekleri üzerindeki histolojik etkisi
 Ahmet Öztürk, Ahmet Salbacak, İlhami Çelik
PDF
 Femur cisim kırıklarının oyarak-kilitli çivilenmesi sonrası heterotopik ossifikasyon gelişimi
 Mehmet Arazi, Özlem Akkoyun Sert, M.Nihat Oktar, Recep Memik
PDF
 İleri evre mesane tümörlerinde neoadjuvan M-VAC tedavi sonuçlarımız
 Ali Acar, Kadir Karabacak, Giray Karalezli
PDF
 İleum duplikasyonu
 Yüksel Arıkan, Faruk Aksoy, İbrahim Sungur
PDF
 Investigation of antioxidant enzyme levels in maternal and fetal erythrocytes in pregnants with preeclampsia
 Yusuf Terköz, Mustafa Çekmen, Remzi Gökdeniz, Fikret Özuğurlu
PDF
 İsofluran ve propofol anestezisinin serum TSH, T3, T4 düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması
 Selmin Ökesli, Ateş Duman, Hülagü Barışkaner, Ali Kart, Sema Tuncer
PDF
 Karın içi basınç artışı ile alt ekstremite transkutan oksijen saturasyonu arasındaki ilişki
 Mikdat Bozer, Ş.Aydın Düzgün, Ali Coşkun, Ali Uzunköy, Ö.Faruk Akıncı, Bahattin Canbeyli
PDF
 Konya bölgesinde antibiyotik kullanımı
 T. Kemal Şahin
PDF
 Mekanik ileus sonrası ince barsak anastomozlarında fibrin gluenun etkinliği
 Mustafa U. Kalaycı, Hakan Bulak, Erol Eroğlu, Süleyman Oral, Ceyhan Uğurluoğlu
PDF
 Oksitosin ile kontrakte edilen izole gebe insan myometriyumuna klaritromisinin etkisi
 Hüsnü Çelik, Ekrem Sapmaz, A.Ayar
PDF
 Posttravmatik posterior üretra rüptürleri
 Ali Acar, Kadir Karabacak, Recai Gürbüz
PDF
 Prespiyopi tedavisinde progressif gözlükler ve kontakt laser
 Mehmet Okka
PDF
 Results of transurethral incision (TUIP) application to the benign prostatic hyperplasia
 Recai Gürbüz, Giray Karalezli, Kadir Karabacak, Ali Acar
PDF