ARŞİV - Sayı 1 (2001)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Angiographical and histological findings in sutured and fibrin-glued microvascular anastomosis
 Ayhan Sağlamgil, M.Erkan Üstün, Aydan Canbilen, M.Cihat Avunduk, Önder Güney, Olcay Eser
PDF
 Herpes zoster ve malign hastalıklar
 İnci Mevlitoğlu, Z.Olcay Ekinci, H.Endoğru
PDF
 House dust mites
 O.Selçuk Aldemir, Feyzullah Güçlü
PDF
 İn vitro rat embriyo kültürü ve uygulama alanları
 A.Kağan Karabulut
PDF
 İnsan kafa iskeletlerinin antropometrik analizi
 Taner Ziylan, A.Kağan Karabulut, K.Awadh Murshid, Nurullah Yücel, A.Emine Çiçekçibaşı
PDF
 KOAHlı hastalarda inhalasyon aletlerinin yanlış kullanılmasına eğitimin katkısının araştırılması
 Mehmet Ünlü, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya
PDF
 Konya bölgesinde aterosklerotik kalp hastalığı risk faktörlerinin bölgesel dağılımı
 H.Hüseyin Telli, Asım Sarıgüzel, Ahmet Temizhan, Ali Borazan, Turgut Karabağ, Hasan Gök
PDF
 Midazolam-fentanil ve sevofluran anestezilerinin geriatrik olgularda anestezi indüksiyonu, idamesi, derlenme dönemi ve kognitif fonksiyonlara etkilerinin karşılaştırılm
 Gülcan Erk, Evrim Oral, Nermin Göğüş
PDF
 Mide kanserli olgularda tümör “marker” larında AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un klinik kullanımlarının incelenmesi
 Emine Altınbaş, Hakkı Polat, Ali Borazan, Mehdi Yeksan, Şamil Ecirli
PDF
 Tonsillit sonrası bulgu veren lenfositik adenohipofizit
 Bayram Çırak, Tuncer Süzer, Erdal Coşkun, Kadir Tahta
PDF
 Trizomi 21 ile birlikte resiprokal translokasyon 5;12 taşıyan bir olgu
 A.Gül Zamani, Gül Durakbaşı, Sennur Demirel, Aynur Acar
PDF
 Üretrada anatomik bütünlüğü bozan yabancı cisim
 Ali Acar, A.Ali Gençtürk, Mehmet Balasar, M.Okan İstanbulluoğlu, M.Yasin Çelebi
PDF