ARŞİV - Sayı 3 (2001)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Böbrek proksimal tübülusuna deneysel hipotiroidizimin etkileri
 Aysel Kükner, Jale Üner
PDF
 Canalis opticus ile foramen caroticoclinoideum arasındaki ilişkiye morfometrik açıdan yaklaşım
 Ahmet Kalaycıoğlu, Zeliha Kurtoğlu
PDF
 Demir eksikliği anemisi tespit ettiğimiz vakaların klinik değerlendirilmesi 203 vaka
 Şamil Ecirli, Ali Borazan, Hakkı Polat
PDF
 Endotrakeal entübasyonda oluşan hemodinamik yanıta remifentanilin etkisi
 Sema Tuncer, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli
PDF
 İnguinal hernilerin tedavisinde gerilimsiz preperitoneal mesh hernioplasti (geç dönem sonuçları)
 Hüseyin Akan, Faruk Aksoy, Mustafa Şahin, Adnan Kaynak
PDF
 Kronik sinüzitli olguların sinüs aspirasyon örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar
 Ömür Ertuğrul, Bülent Baysal, Duygu Fındık, Kayhan Öztürk
PDF
 Larenksin kartilajinöz tümörleri
 Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Ç.Han Ülkü, Hamdi Arbağ
PDF
 Melkersson-rosenthal sendromu
 A.Ulvi Uca, Zehra Akpınar, Orhan Demir
PDF
 Plevranın lokalize solid fibröz tümörü
 O.Kadir Arıbaş, Niyazi Görmüş
PDF
 Pollisizasyon, tendon grefti ve radial önkol flebi ile her iki elde tek seanslı rekonstrüksiyon
 T.Cevat Öğün, Mehmet Arazi, Recep Memik
PDF
 Post-travmatik akciğer psödokistleri
 O.Kadir Arıbaş, Dilek Emlik, Niyazi Görmüş
PDF
 Prenatal tanıda Konya populasyonuna ait üçlü tarama testi sonuçları
 M.Selman Yıldırım, Aynur Acar, Hüsamettin Vatansev, Mehmet Çolakoğlu, Mehmet Gürbilek
PDF
 Spontan abortuslarda kromozomal düzensizliklerin rolü
 H.Gül Durakbaşı, A.Gül Durakbaşı, Aynur Acar, Mehmet Çolakoğlu
PDF