ARŞİV - Sayı 4 (2001)
Başlık/Yazarlar
PDF
 1999-2000 yıllarında Selçuk üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde izole edilen salmonella ve shigella türlerinin çeşitli antimikrobiklere duyarlılıkları
 Duygu Fındık, İnci Tuncer, Birsel Erdem
PDF
 Candida albicans türü maya mantarlarında antifungal ilaç direnci
 Duygu Fındık, İnci Tuncer, Onur Ural, Uğur Arslan
PDF
 End-to-side neurorraphy as a salvage procedure for irrepairable nevre injuries-the results of three cases with review of the pertinent literature
 T.Cevat Öğün, Mehmet Arazi, M.İ.Sefa Kapıcıoğlu, Recep Memik
PDF
 İatrojenik spinal epidural apse sonrası gelişen spondilodiskitis vaka takdimi
 Önder Güney, Osman Acar, M.Erkan Üstün, Yalçın Kocaoğullar
PDF
 İnfravezikal obstrüksiyon nedeni olan akkiz üretra darlıklarında tedavi yaklaşımlarımız
 Ali Acar, Mehmet Kılınç, M.Okan İstanbulluoğlu, M.Yasin Çelebi
PDF
 İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde mannitol etkili mi
 Mehmet Yeniterzi, Mehmet Yeşiltay, Hüsamettin Vatansev, Niyazi Görmüş
PDF
 Konjenital pulmoner arterio-venöz fistüller
 Olgun Arıbaş, Fikret Kanat, Sami Ceran
PDF
 Lomber disk hernisi tedavisinde mikrocerrahi teknik
 Önder Güney, Ertuğ Özkal, Osman Acar
PDF
 Maternal inv 9'a ilave olarak de novo t(4;22) taşıyan bir olgu
 H.Gül Durakbaşı, A.Gül Zamani, Aynur Acar, Ruhuşen Kutlu
PDF
 Melatonin, immün sistem ve çinko
 A.Kasım Baltacı
PDF
 Son dönem kalp yetmezliği tedavisinde başarılı batista operasyonu
 Tahir Yüksek, Kadir Durgut, Niyazi Görmüş, Ufuk Özergin, Hasan Solak
PDF
 Üriner sistem infeksiyonu kuşkulu kişilerin idrar örneklerinde etken mikroorganizmaların görülme sıklığı
 İnci Tuncer, Ömür Ertuğrul, Meral Kaya, Uğur Arslan
PDF