ARŞİV - Sayı 1 (2002)
Başlık/Yazarlar
PDF
 50 hz frekanslı manyetik alanın ratlarda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler
 Mehmet Yeniterzi, M.Cihat Avunduk, A.Kasım Baltacı, O.Kadir Arıbaş, Niyazi Görmüş, Emine Tosun
PDF
 Alport sendromu
 Ahmet Özel
PDF
 Çocukluk çağı kronik myeloid lösemilerinin iki tipi, iki olgu sunumu
 Ümran Çalışkan, Kaan Demirören, Hasan Acar, Saadet Demirören
PDF
 Divertikülden kaynaklanan mesane tümörünün BT ve MRG bulguları
 Demet A.Kıreşi, Dilek Emlik, Fatma Alagöz
PDF
 Glikojen depo hastalığı tip IV
 H.Ali Yüksekkaya, M.Emre Atabek, Bülent Oran, Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul
PDF
 Kliniğimizde takip edilen immun trombositopenik purpura olgularının retrospektif incelenmesi
 Ümran Çalışkan, Kaan Demirören, Saadet Demirören, Ahmet Özel
PDF
 Laboratuarımızda saptanan dengeli ve dengesiz resiprokal translokasyonların dağılımı
 Sennur Demirel, A.Gül Zamani, H.Gül Durakbaşı, Tülin Çora, Aynur Acar
PDF
 Orta kulak cerrahisinde farklı anestezi yöntemlerinin postoperatif bulantı, kusma ve derlenme üzerine etkileri
 Ayhan Uğur, Gülcan Erk, Beyazıt Dikmen
PDF
 Sıçanlarda ovarektominin ve ovarektomi sonrası uygulanan östrojenin pineal bez üzerine etkisi- ışık mikroskobik çalışma
 İlter Kuş, Hakan Öner, Ahmet Songur, Mustafa Sarsılmaz
PDF
 Sinus cavernasosusun meningeal yapısı; anatomik çalışma
 Ö.Faruk Cihan, Ahmet Uzun, Sacide Karakaş, Ahmet Salbacak
PDF
 Süksinilkoline bağlı fasikülasyon ve kas ağrılarının önlenmesinde iki farklı nondepolarizan ajanın karşılaştırılması
 Ruhiye Reisli, Jale Çelik, Alper Yosunkaya, Feride Akbayrak, Selmin Ökesli
PDF
 Turner sendromu olgularında karyotipik dağılım
 A.Gül Zamani, Sennur Demirel, Gül Durakbaşı, Tülin Çora, Aynur Acar
PDF