ARŞİV - Sayı 1 (2006)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Çocuklarda Kolelitiyazis Antalya Yöresinde Yedi Yıllık Deneyim
 Aygen Yılmaz, Mustafa Akçam, Özlem Akıncı, Güngör Karagüzel, Reha Artan
PDF
 Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın Farelerin SAerum Kortizol ve Testosteron Düzeyleri ile Testis Histolojisi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
 Nilsel Okudan, A. Emine Çiçekçibaşı, Mustafa Büyükmumcu, İlhami Çelik, Hakkı Gökbel, Ahmet Salbacak, Tuğba Telatar
PDF
 Deneysel Akut Kolesistitte İnflamasyon ve Fibrozise Seks Hormanlarının Etkisi
 Ahmet Tekin, Adil Kartal, Celalettin Vatansev, Tevfik Küçükkartallar, Mustafa Şahin, Selçuk Duman
PDF
 Diabetik Retinopatide Farnsworth-Munsell 100 Ton Renk Testi Sonuçları
 Berrin Okka, Neyhan Ergene
PDF
 Hurler Sendromunda Anestezik Yaklaşım
 Aybars Tavlan, Hatice Köstekçi, Şeref Otelcioğlu
PDF
 Primer Açık Açılı Glokomda Trabekülektomi Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Gözde Görülen Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi ile İncelenmesi
 Hasan Horoz, Esma Duru, Oğuz Bülent Erol, Hasan Erbil
PDF
 Romatoid Artrite Bağlı Gelişen Piyopnömotoraks
 Güven Sadi Sunam, Şebnem Yosunkaya, Mehmet Gök, Sami Ceran, Kemal Ödev, M. Cihat Avunduk
PDF