ARŞİV - Sayı 3 (2002)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akraba evliliklerinin doğumsal kalp defektlerinin sıklığına etkisi
 Sennur Demirel, Sevim Karaaslan
PDF
 Balgam ve bronş lavajı sitolojilerinin akciğer kanserlerinde tanısal değeri
 Mustafa Kösem, Bülent Özbay, Deniz Rençber, Nusret Akpolat
PDF
 Bir ailede kromozom 9qh+ segmentinin inversiyonu
 Tülin Çora, A.Gül Zamani, M.Selman Yıldırım, Sennur Demirel
PDF
 Çift puls yönteminde iki uyaran arasındaki gecikme süresinin iletim hız dağılımı histogramına etkisi
 Nizamettin Dalkılıç
PDF
 Çocuklarda lomber ve torakal epidural enestezi-analjezi deneyimlerimiz
 Cemile Ö.Öğün, Ateş Duman, E.Nur Kırgız, Selmin Ökesli
PDF
 Değişik zaman süreçlerinde oluşturulan iskemi ve aşırı yüklemenin kas kütlesi ve lifleri üzerine etkileri
 Durmuş Deveci, Filiz Şanlı Yılmaz, Yakup Güven, Metin Acıel, Ahmet Ünal
PDF
 Hodgkin dışı lenfomada lenf bezi ince iğne aspirasyonu örneklerindeki P glikoprotein ekspresyonu
 Bahriye Payzin, Melek Üstün, Ayhan Kılıç, Binnur Önal, Arzu Avcı, Dilek Soysal
PDF
 Lomber spinal sinovial kist: vaka takdimi
 Osman Acar, M.Erkan Üstün, Önder Güney, Abdullah Konak
PDF
 Romatoid artritli kadın hastaların akciğerlerinin değerlendirilmesinde yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve solunum fonksiyon testlerinin önemi
 Nazife Güyen, Hüseyin Uysal, Yahya Paksoy
PDF
 Spontan pnömotoraks ile birlikte epidural pnömatozis
 Demet A.Kıreşi, Dilek Emlik, Olgun K.Arıbaş, Ahmet S.Poyraz, Kemal Ödev
PDF
 Ventrikülo-peritoneal şant kateterinin anal migrasyonu
 Önder Güney, Olcay Eser, M.Erkan Üstün, Ertuğ Özkal
PDF