ARŞİV - Sayı 4 (2002)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Angüler arter pediküllü ada flebi ile kolumella rekonstrüksiyonu
 Zekeriya Tosun, Sadık Şentürk, Adem Özkan, Nedim Savacı
PDF
 Astım patogenezi
 İsmail Reisli, Yavuz Köksal
PDF
 Behçet hastalarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi sonuçları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişki
 Hüseyin Uysal, Şükrü Balevi, Nilsel Okudan
PDF
 De novo 46, XY, t(13;20)(q22;p13) karyotipi ve konjenital sağırlığı olan bir olgu
 A.Gül Zamani, H.Gül Durakbaşı, Sennur Demirel, Aynur Acar
PDF
 Hiperbilirubinemi nedeniyle tedavi olan vakalarda nörolojik gelişme ve odyolojik muayene sonuçları
 Osman Başpınar, B.Kutluhan Aksu, Güner Karatekin, Asiye Nuhoğlu
PDF
 Kartagener sendromu
 Ayşe Orman, Mehmet Ünlü, F.Sefa Dereköy, Murat Cirit, Aylin Yücel
PDF
 Kuru göz hastalarında otolog serum uygulamasının etkinliği
 Nazmi Zengin, Ahmet Özkağnıcı, Kemal Gündüz
PDF
 Laparoskopik kolesistektomi yapılan kadın hastalarda solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi
 Gökhan Kalaycı, Hüseyin Uysal, Mustafa Şahin
PDF
 Supratentorial anevrizmalar
 Önder Güney, Ertuğ Özkal, Osman Acar, Onur Çiçek
PDF
 Sürekli ayaktan periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarında helicobacter pylori antikor pozitiflik oranı
 Lütfullah Altıntepe, H.Zeki Tonbul, Süleyman Türk, İbrahim Güney, A.Sadık Girişgin, İnci Tuncer, Mehdi Yeksan
PDF
 Yenidoğanlarda orbita ve kranyofasiyal parametreler arasındaki ilişkilerin araştırılması
 M.Ali Malas, Erkan Ataş
PDF
 Yüksek doz florun sıçan dokularına etkisi
 Alpaslan Gökçimen, Özden Çandır, M.Ali Malas
PDF