ARŞİV - Sayı 1 (2003)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Acil servise başvuran travma olgularının epidemiyolojik analizi
 Mehmet Gül
PDF
 Akut romatizmal ateşli hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi
 Sevim Karaaslan, Bülent Oran, Osman Başpınar, Tamer Baysal, Abdullah Yazar
PDF
 Bilateral talamik hemoraji
 Betigül Yürüten, Figen Bayramoğlu Güney
PDF
 Çocuklarda desfluran ve isofluran anestezisinin derlenme özelliklerinin karşılaştırılması
 Sema Tuncer, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan, Süleyman Uzun, Ruhiye Reisli, Şeref Otelcioğlu
PDF
 Diyabetik hastada izole ekstensor hallusis kas infarktı
 Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Zeynep Karaçor, Nedim Savacı
PDF
 Elektromanyetik alanın köpek arterlerinde oluşturduğu intimal değişiklikler
 Mehmet Yeniterzi, Orhan Demir, M.Cihat Avunduk, Orhan Karabörk, Niyazi Görmüş, Aybars Tavlan
PDF
 Kesintili arkus aorta sendromu
 Osman Başpınar, Tamer Baysal, Bülent Oran, Sevim Karaaslan
PDF
 Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler
 Nilsel Okudan, Hakkı Gökbel
PDF
 Meme kitlelerinde eksizyonel biyopsiden sonra drenaj gerekli midir
 Koray Tekin, Faruk Ö.Aytekin, Ergün Erdem, Atilla Özer, Burhan Kabay
PDF
 Preoperatif korku ve endişeyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
 Ateş Duman, Cemile Öztin Öğün, T.Kemal Şahin, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli
PDF
 Sıçanlarda melatonin hormonunun tiroid folliküler hücreleri üzerine etkisi: AgNOR boyama ve elektron mikroskobik çalışma
 İlter Kuş, Jale Öner, Ahmet Songur, O.Aslan Özen, Mustafa Sarsılmaz
PDF
 Tek umbilikal arter içeren umbilikal kordon anomalisi
 Lema Tavlı, Selma Çivi, Kazım Gezginç, Cemalettin Akyürek
PDF