ARŞİV - Sayı 2 (2003)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut astım atağı ile başvuran çocuklarda chlamydia pneumoniae seroprevalansı
 Melike Keser, İsmail Reisli, Yavuz Köksal, Duygu Fındık, Sevim Karaaslan
PDF
 Elazığ yenimahalle eğitim ve araştırma sağlık ocağı bölgesinde yaşayan gebelerde gebelik diabeti taraması
 A.Ferdane Oğuzöncül, Yüksel Güngör, Yasemin Açık, Leyla Güngör
PDF
 Ender bir hemotoraks olgusu-torasik ewing sarkomu
 G.Sadi Sunam, Serhan Poyraz, Sami Ceran, Mehmet Gök, M.Cihat Avunduk
PDF
 Hidrojen peroksidin dana koroner arter düz kasında gevşetici etki mekanizmaları
 Hasan B.Ulusoy, Ayşe S.Şahin, Necdet Doğan
PDF
 İnfantil akalazyada endoskopik dilatasyon
 Celalettin Vatansev, Adnan Abasıyanık, İlhan Çiftçi, Ahmet Tekin
PDF
 Kamptodaktili tedavisinde farklı bir yaklaşım
 Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Nedim Savacı
PDF
 Keratinöz deri tümörlerinde prolifere olan hücre nükleus antijeni (PCNA)
 Nezehat Yıldırım
PDF
 Kozmetik kaygı sonucu oluşmuş traksiyonel alopesi vakası
 Ö.Faruk Taner, Abdulmuttalip Keser, R.Erkin Ünlü, Sertaç Şener
PDF
 Laparoskopik girişimlerde direkt trokar girişi ile veress iğnesi girişinin karşılaştırılması
 Celalettin Vatansev, Mustafa Şahin, Erşan Aygün, Şakir Tekin, Mustafa Yemiş
PDF
 Migren hastalarında trigemino-servikal refleks:ön çalışma
 Betigül Yürüten, Emine Genç
PDF
 Nefronofitizis-üremik medüller kistik hastalık (UMPC) kompleksi
 Lema Tavlı, Hatice Toy, Alaaddin Dilsiz, Mehmet Erikoğlu,
PDF
 Sodalaymlı ve sodalaymsız tekrarlanan sevofluran anestezisinin yetişkin rat karaciğer ve böbreği üzerine etkileri
 Mesut Ünal, Ruhiye Reisli, Jale Çelik, Sema Tuncer, Mustafa Avunduk, Selmin Ökesli
PDF