ARŞİV - Sayı 3 (2003)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Apoptotik hücrede yapısal değişiklikler ve tayin metodlarının karşılaştırılması
 Hakan Parlakpınar, Mustafa Koç, Ahmet Acet
PDF
 Fetal dönemde orbita gelişimi
 M.ALi Malas, Ercan Mensiz, Osman Sulak
PDF
 İnsan fetuslarında mandibula gelişiminin morfometrik ve açısal ölçümlerle araştırılması
 İ.İlknur Uysal, Mustafa Büyükmumcu, A.Kağan Karabulut, Muzaffer Şeker
PDF
 Kernikteruslu hastalarda büyüme hormonu düzeylerinin incelenmesi
 Tamer Baysal
PDF
 Obezlerde ağırlık kaybı için uygulanan elektro akupunktur ve diyet tedavisinin serum lipid düzeylerine akut etkileri
 M.Tuğrul Cabıoğlu, Neyhan Ergene, Said Bodur
PDF
 Parkinsonizm-demans
 Zehra Akpınar, Betigül Yürüten, A.Ulvi Uca, Yahya Paksoy
PDF
 Üç yıllık mediastinoskopi olgularımızın değerlendirilmesi
 G.Sadi Sunam, Mehmet Gök, Sami Ceran, Mustafa Çalık, Şebnem Yosunkaya
PDF