ARŞİV - Sayı 1 (2004)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Dil kökünde adenoid kistik karsinom
 Ç.Han Ülkü, Yavuz Uyar, Salim Güngör
PDF
 İmmatür teratom ve ayırıcı tanısı
 Hatice Toy, Kazım Gezginç, Lema Tavlı, M. Cihat Avunduk, Serra Kayaçetin, Cemalettin Akyürek
PDF
 Kontrolsüz hemorajik şok modelinde sıvı replasman tedavisi zamanlaması ve hızının böbrek ve karaciğer fonksiyonları üzerine etkileri
 Ahmet Ak, Murat Uğur, Adil Gökalp, M.Ertuğrul Kafalı, Ayşegül Akçay Bayır
PDF
 Konya il merkezi ilkokul çağı aşılı ve aşısız çocuklarda tüberkülin deri testi sonuçları
 Şebnem Yosunkaya, Faruk Özer, Oktay İmecik
PDF
 Konya Mümtaz Koru Verem Savaş Dispanseri’nde 1998-2001 yıllarında izlenen tüberkülozlu olguların değerlendirilmesi
 Şebnem Yosunkaya, İbrahim Satılmaz, Oktay İmecik
PDF
 Oküler ve Periorbital antropoöetrik ölçümlerin değerlendirilmesi
 Ümit Kamış, Işık Tuncer, Ahmet Özkağnıcı, A.Emine Çiçekçibaşı, Mustafa Büyükmumcu
PDF
 Pulmoner hidatik kistin radyolojik bulguları
 Demet Aydoğdu Kıreşi, O.Kadir Arıbaş, Aydın Karabacakoğlu, Kemal Ödev
PDF
 Sıçan Testisinde Sigara Maruziyeti ile Oluşan Histolojik Değişiklikler Üzerine Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in Koruyucu Etkisi
 Hıdır Pekmez, İlter Kuş, Neriman Çolakoğlu, Hüseyin Özyurt, İsmail Zararsız, Mustafa Sarsılmaz
PDF
 The intraocular pressure (IOP) lowering effects of prostaglandins and prostaglandin analogs
 Mehmet Okka
PDF