ARŞİV - Sayı 2 (2004)
Başlık/Yazarlar
PDF
 7 Yaşındaki bir Kız Çocuğunda Echinococcus Multilocularis
 Ali Ayçiçek
PDF
 Alt Ekstremite Cerrahisinde İntratekal Hiperbarik Bupivakain ve Hiperbarik Bupivakain+Sufentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması
 Gamze Sarkılar, J.Bengi Çelik, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer, Selmin Ökesli
PDF
 Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Aksesuar Hava Hücrelerinin Morfometrik İncelenmesi
 Ahmet Kavaklı, Hanefi Yıldırım, H.Baki Altınsoy, Murat Ögetürk, İlter Kuş, Mustafa Sarılmaz
PDF
 Etanol’ün Erken Organ Gelişimi Döneminde Memeli Embriyosu Gelişimi ve Morfolojik Yapısı Üzerine Etkileri ve Serbest Radikallerin Bu Etkideki Rolü
 İ.İlknur Uysal, A.Kağan Karabulut, Muzaffer Şeker, Mehmet Gürbilek
PDF
 Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Karsinomlarında AgNOR ve Mitotik İndeks Yöntemlerinin Tümör Grade’i ile İlişkisi
 Serra Kayaçetin, Lema Tavlı
PDF
 Parotis tüberkülozu: Üç Olgu Sunumu
 Hamdi Arbağ, Yavuz Uyar, M.Cihat Avunduk, Kayhan Öztürk, Ç.Han Ülkü
PDF
 Sepsiste İndüklenebilen Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörü (İNOS) ve Antioksidanların Barsak Hasarına Etkileri
 Murat Gölcük, Şükrü Toprak, Mustafa Şahin, Sema Hücümenoğlu, Hatice Paşaoğlu
PDF