ARŞİV - Sayı 1 (2005)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akciğer Malign Tümörüne Bağlı İskelet Kası Metastazı
 Dilek Emlik, Mehmet Gök, Kemal Ödev, Demet A. Kıreşi
PDF
 Alveol Yarıklı Hastaların Operasyon Öncesi ve Sonrası Dönemde Periapikal ve Oklüzal Grafi ile Değerlendirilmesi
 Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Mustafa Keskin, Nedim Savacı
PDF
 Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateşe Yaklaşım
 Mehmet Energin, Ahmet Sert, Özgür Pirgon
PDF
 Kan Merkezimize Başvuran Gönüllü Donörlerde Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
 Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
PDF
 Sol Ana Koroner Arter Oklüzyonu Nedeni ile Acil Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalardaki Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız
 Niyazi Görmüş, Kadir Durgut, Atilla Orhan, Tahir Yüksek, Hasan Solak
PDF
 V.Azygos’un Oluşum Varyasyonu ve V. Hemiazygos ile V. Hemiazygos Accessoria Yokluğu
 İ.İlknur Uysal, A.Emine Çiçekçibaşı, Nadire Ünver Doğan, A.Kağan Karabulut, Taner Ziylan
PDF
 Yeni Doğanlarda 2-4 Parmak Oranının Araştırılması
 M.Ali Malas, Erkan Ataş
PDF