ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 27, Sayı 2 (2011)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLMAYAN KOAH ATAKDA KISA SÜRELİ NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYONUN
  Kürşat Uzun, Emine Kurt, Turgut Teke, Emin Maden
PDF
 Nazal polipozis etiyolojisinde alerjinin rolü
  gökhan kurnaz, Hamdi Arbağ, Mehmet Akif Eryılmaz
PDF
 FALLOT TETRALOJİSİNDEKİ CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
  Mehmet Yeniterzi, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Gamze Sarkılar, raşit önoğlu, Ahmet Nihat Baysal, Tamer Baysal, Ali Sarıgül
PDF
 Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastaları ve Yakınlarında Malignite Sıklığı
  Gokhan Kalkan, Fügen Ersoy
PDF
 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINDA DİREKT PREPARAT VE KÜLTÜR SON
  Muhammet Güzel KURTOĞLU, Şerife YÜKSEKKAYA, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Özdemir, Bülent BAYSAL
PDF
 Yenidoğanlarda Direkt Coombs Test Pozitifliğinin Değerlendirilmesi
  Zehra Karataş, Mehmet Arif Akşit, Neslihan Tekin
PDF
 EBV İNFEKSİYONU TANISINDA İNDİREKT İMMÜNOFLÖRESAN VE ELISA METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  BAHADIR FEYZİOĞLU, MEHMET ÖZDEMİR, MAHMUT BAYKAN
PDF
 ORTA YAŞ HİPERTANSİF BİREYLERDE KAN BASINCI KONTROLÜ VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  kenan demir, zeynettin kaya, mehmet kayrak, ahmet bacaksız, çetin duman
PDF
 FİBROMİYALJİLİ BAYAN HASTALARDA ESSİTALOPRAM ile GABAPENTİN TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  sami küçükşen, ali sallı, halil ekrem akkurt
PDF
 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE II. VE III. DÜZEY HASTALARDA SEÇİCİ OLMAYAN EKOKARDİYOGRAFİ UYGULAM
  Sabahattin Ertuğrul, Tamer BAYSAL, Hüseyin ALTUNHAN, Ali ANNAGÜR, Rahmi ÖRS, Hasan KOÇ
PDF
 Yürüyüş ve koşu aktiviteleri süresince yağ ve karbonhidrat oksidasyonundaki değişimler
  Şükrü Serdar Balcı, Nilsel Okudan, Hamdi Pepe, Serkan Revan, Hakkı Gökbel, Hasan Akkuş
PDF
 SAÇ VE PLAZMA SELENYUM SEVİYELERİNİN ANGİOGRAFİK CİDDİ KORONER ARTER HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ
  AYSUN ÇETİN, İSMAİL KOÇYİĞİT, ÖMER ŞAHİN, DENİZ ELÇİK, FATMA KILIC, FATİH KOÇ, NİHAT KALAY, MEHMET G KAYA
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Çocuklarda inmemiş testis ve yeni tedavi yaklaşımları
  Müslim Yurtçu, Engin Günel
PDF
 NEMLENDİRİCİLER
  MUNİSE DAYE, İNCİ MEVLİTOĞLU
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 her iki uyarının ventrikülden olduğu DDD pacemaker'li hasta
  alpay arıbaş, hakan akıllı, yusuf izzettin alihanoğlu
PDF
 İNTRAUTERİN DÖNEMDE MRI İLE TESPİT EDİLEN FETAL GERMİNAL MATRİX KANAMASI: OLGU SUNUMU
  Suna Özdemir, Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Halime Göktepe, İsmet Tolu
PDF
 ONALTI HAFTALIK NONKOMUNİKE RUDİMENTER HORN GEBELİK: OLGU SUNUMU
  Ersen Eraydın, Ahmet Karataş, Seyhan Sönmez, Şevki Göksun Gökulu, Ömer Başoğul
PDF
 BİPOLAR BOZUKLUKTA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU
  Bilge Burçak Annagür
PDF
 EKSTRUDE LOMBER DİSK HERNİSİNDE SPONTAN GERİLEME
  Fatih Keskin, Erdal Kalkan
PDF
 Multisistemik Langerhans Hücreli Histiyositozis Hastalığında BT ve MR Bulguları: Olgu Sunumu
  Özlem Düzenli, Yrd.Doç.Dr.Ganime Dilek Emlik, Demet Kıreşi
PDF