ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 27, Sayı 1 (2011) Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 KAFA TRAVMA MODELİNDE MANNİTOL VEYA HİPERTONİK SALİN SOLUSYONLARININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Feride Aygın, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan
PDF
 GENETİK AMAÇLI UYGULANAN BİR YILLIK AMNİOSENTEZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Murat Büyükdoğan, Suna Özdemir, Alaa S Mahmoud, Ali Acar
PDF
 göğüs travmalı 255 olgunun analizi
  murat öncel, kazım gürol akyol
PDF
 IĞDIR DEVLET HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
  muhammed eminakkoyunlu akkoyunlu, Nurettin Güneş
PDF
 Yoğun Bakım Ünitemizde Sık Rastlanan Obstetrik Sorun:
  ALPER YOSUNKAYA, Ahmet Keçecioğlu, TUBA BERRA ERDEM, Hale borazan
PDF
 KOMPLET ATRİYOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLERDEKİ CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
  Mehmet Yeniterzi, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Gamze Sarkılar, Raşit Önoğlu, Sevim Karaaslan, Ali Sarıgül
PDF
 SPİNAL ANESTEZİDE LEVOBUPİVAKAİN VE FENTANİLİN FARKLI ENJEKSİYON HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sevtap Darçın, Hale Borazan, Şeref Otelcioğlu
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 YENİDOĞANLARDA AĞRI ve NONFARMAKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
  Saduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Pulmoner embolinin tetiklediği miyokardiyal iskemi üzerine koroner yavaş akımın etkisi
  Mehmet Kayrak, hatem arı, Yusuf Alihanoğlu, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir
PDF
 Kartagener Sendromu: Bir olgu sunumu
  Sevil Arı Yuca, Köksal Yuca, Berfin Özgökçe, Cahide Yılmaz, Serhat Avcu
PDF
 Gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı: Bir olgu sunumu
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Halime Göktepe, Alaa S Mahmoud
PDF
 DOWN SENDROMU İKİ YENİDOĞANDA KONJENİTAL LÖSEMİ: OLGU SUNUMU
  Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Hüseyin Tokgöz, Sabahattin Ertuğrul, Ümran Çalışkan, Rahmi Örs
PDF
 Baş Dönmesi Şikayeti İle Başvuran Sol Atrial Dev Miksoma Olgusu
  alpay arıbaş, Mehmet Tekinalp
PDF